Legenda

Otwiera okno dialogowe Legenda, w którym można zmienić pozycję legendy na wykresie oraz określić, czy legenda ma być wyświetlana.

Aby wykonać tę operację...

Choose Insert - Legend (Charts)

Wybierz Format - Legenda - zakładka Pozycja


Aby pokazać lub ukryć legendę, kliknij ikonę Włącz/Wyłącz legendę na pasku Formatowanie.

Ikona

Włącz/Wyłącz legendę

Wyświetl

Określa, czy legenda wykresu ma być wyświetlana. Opcja jest dostępna tylko w oknie dialogowym wywołanym przez wybranie Wstaw - Legenda.

Pozycja

Określa pozycję wyświetlania legendy:

Z lewej

Umieszcza legendę po lewej stronie wykresu.

W górze

Umieszcza legendę u góry wykresu.

Z prawej

Umieszcza legendę po prawej stronie wykresu.

W dole

Umieszcza legendę na dole wykresu.

Orientacja tekstu

Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy w oknie dialogowym – Ustawienia językowe – Języki została włączona obsługa złożonego układu tekstu.

Kierunek tekstu

Definiuje kierunek tekstu w akapicie, dla którego włączona jest obsługa złożonego układu tekstu (CTL). Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy została włączona obsługa złożonego układu tekstu.

Overlay

Specifies whether the legend should overlap the chart. Turning off this option is useful if you want to display the legend above an empty part of the chart area instead of beside it. This way the drawing area can fill the whole chart area, increasing its readability.

Please support us!