Legenda

Otwiera okno dialogowe Legenda, w którym można zmienić pozycję legendy na wykresie oraz określić, czy legenda ma być wyświetlana.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Legenda (Wykresy)

Wybierz Format - Legenda - zakładka Pozycja


Aby pokazać lub ukryć legendę, kliknij ikonę Włącz/Wyłącz legendę na pasku Formatowanie.

Ikona

Włącz/wyłącz legendę

Wyświetl

Określa, czy legenda wykresu ma być wyświetlana. Opcja jest dostępna tylko w oknie dialogowym wywołanym przez wybranie Wstaw - Legenda.

Pozycja

Określa pozycję wyświetlania legendy:

Z lewej

Umieszcza legendę po lewej stronie wykresu.

W górze

Umieszcza legendę u góry wykresu.

Z prawej

Umieszcza legendę po prawej stronie wykresu.

W dole

Umieszcza legendę na dole wykresu.

Orientacja tekstu

Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy w oknie dialogowym - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne została włączona obsługa złożonego układu tekstu.

Kierunek tekstu

Definiuje kierunek tekstu w akapicie, dla którego włączona jest obsługa złożonego układu tekstu (CTL). Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy została włączona obsługa złożonego układu tekstu.

Nakładka

Określa, czy legenda powinna nachodzić na wykres. Wyłączenie tej opcji jest przydatne, jeśli chcesz wyświetlać legendę nad pustą częścią obszaru wykresu zamiast obok niej. W ten sposób obszar rysowania może wypełnić cały obszar wykresu, zwiększając jego czytelność.

Prosimy o wsparcie!