Tytuły

Otwiera okno dialogowe, które umożliwia wprowadzenie lub zmodyfikowanie tytułów wykresów. Istnieje możliwość zdefiniowania tekstu głównego tytułu, podtytułu oraz etykiet osi, a także określenia sposobu ich wyświetlania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Tytuł (Wykresy)


Tytuł

Wprowadź żądany tytuł dla wykresu. Zostanie to wyświetlone u góry wykresu.

Podtytuł

Wprowadź żądany podtytuł dla wykresu. Zostanie wyświetlony pod tytułem ustawionym w polu Tytuł.

Osie

Oś X

Wprowadź żądany tytuł dla osi X wykresu.

Oś Y

Wprowadź żądany tytuł dla osi Y wykresu.

Oś Z

Wprowadź żądany tytuł dla osi Z wykresu.Ta opcja jest dostępna tylko dla wykresów trójwymiarowych.

Osie pomocnicze

Oś X

Wprowadź pożądany drugorzędny tytuł dla osi X wykresu. Pojawi się on po przeciwnej stronie wykresu jako tytuł osi X.

Oś Y

Wprowadź pożądany drugorzędny tytuł dla osi Y wykresu. Pojawi się on po przeciwnej stronie wykresu jako tytuł osi Y.

Prosimy o wsparcie!