Aby wykonać tą operację...

Wybierz Edycja - Dane wykresu

Na pasku formatowania kliknij

Ikona

Dane wykresu

Wybierz Wstaw - Tytuł (Wykresy)

Choose Insert - Legend (Charts)

Wybierz Format - Legenda - zakładka Pozycja

Choose Insert - Data Labels (Charts)

Wybierz polecenie Format - Formatuj wybór - Punkt danych/Serie danych - Etykiety danych zakładka (w przypadku serii danych i punktów danych) (wykresy)

Choose Insert - Axes (Charts)

Choose Insert - Grids (Charts)

Na pasku formatowania kliknij

Ikona

Siatki poziomo

Ikona

Siatki pionowo

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)

WybierzWsatw - Linię trendu (wykresy)

Choose Insert - Special Character (Charts)

Choose Format - Format Selection (Charts)

Wybierz okno dialogowe Format - Formatuj wybór - Punkt danych (wykresy)

Wybierz okno dialogowe Format - Formatuj wybór - Seria danych (wykresy)

Wybierz Format - Formatuj wybór - Seria danych - OpcjeZakładka (wykresy)

Choose Format - Title (Charts)

Wybierz okno dialogowe Format - Formatuj wybór - Tytuł (wykresy)

Wybierz okno dialogowe Format - Formatuj wybór - Tytuł (wykresy)

Choose Format - Title (Charts)

Choose Format - Axis (Charts)

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)

Wybierz Format - Oś - Oś Y - zakładka Skala (wykresy)

Wybierz polecenie Format - Oś - Oś X - zakładka Pozycja (Wykresy)

Wybierz polecenie Format - Oś - Oś Y - zakładka Pozycja (Wykresy)

Choose Format - Grid (Charts)

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)

Wybierz Format - Ściana wykresu - okno dialogowe Ściana wykresu

Choose Format - Chart Floor (Charts)

Choose Format - Chart Area (Charts)

Choose Format - Chart Type (Charts)

Na pasku formatowania kliknij

Ikona

Edycja typu wykresu

Choose Format - 3D View (Charts)

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)

Ikona

Siatki poziomo

Ikona

Pokaż/Ukryj opisy osi

Ikona

Siatki pionowo

Icon

Wybierz Wstaw wykres.

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.

Kliknij wykres dwukrotnie, po czym wybierz Format - Zakresy danych

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Smooth in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

Please support us!