Aby wykonać tą operację...

Wybierz Edycja - Tabela danych

Na pasku formatowania kliknij

Ikona

Dane wykresu

Wybierz Wstaw - Tytuł (Wykresy)

Wybierz Wstaw - Legenda (Wykresy)

Wybierz Format - Legenda - zakładka Pozycja

Wybierz Wstaw - Etykiety danych (Wykresy)

Wybierz kartę Format - Formatuj wybór - Punkt danych/Seria danych - Etykiety danych (dla serii danych i punktów danych) (Wykresy)

Wybierz Wstaw - Osie (Wykresy)

Wybierz Wstaw - Siatki (Wykresy)

Na pasku formatowania kliknij

Ikona

Siatki poziomo

Ikona

Siatki pionowo

Wybierz Wstaw - Słupki błędów X lub Wstaw - Słupki błędów Y (Wykresy)

WybierzWstaw - Krzywa regresji (Wykresy)

Wybierz Wstaw - Znak specjalny (Wykresy)

Wybierz Format - Formatuj wybór (Wykresy)

Wybierz okno dialogowe Format - Formatuj wybór - Punkt danych (Wykresy)

Wybierz okno dialogowe Format - Formatuj wybór - Seria danych (Wykresy)

Wybierz kartę Format - Formatuj wybór - Seria danych - Opcje (Wykresy)

Wybierz Format - Tytuł (Wykresy)

Wybierz okno dialogowe Format - Formatuj wybór - Tytuł (Wykresy)

Wybierz okno dialogowe Format - Formatuj wybór - Tytuł (Wykresy)

Wybierz Format - Tytuł (Wykresy)

Wybierz Format - Oś (Wykresy)

Wybierz Format - Legenda lub Format - Formatuj wybór - Legenda (Wykresy)

Wybierz Format - Oś - Oś X/Pomocnicza oś X/Oś Z/Wszystkie osie (Wykresy)

Wybierz Format - Oś - Oś Y/Pomocnicza oś Y (Wykresy)

Wybierz kartę Format - Oś - Oś Y - Skala (Wykresy)

Wybierz kartę Format - Oś - Oś X - Pozycjonowanie (Wykresy)

Wybierz kartę Format - Oś - Oś Y - Pozycjonowanie (Wykresy)

Wybierz Format - Siatka (Wykresy)

Wybierz Format - Siatka - Główna siatka osi X, Y, Z/Pomocnicza siatka X, Y, Z/ Wszystkie siatki osi (Wykresy)

Wybierz Format - Ściana wykresu - okno dialogowe Ściana wykresu

Wybierz Format - Podstawa wykresu (Wykresy)

Wybierz Format - Obszar wykresu (Wykresy)

Wybierz Format – Typ wykresu (Wykresy)

Na pasku formatowania kliknij

Ikona

Edycja typu wykresu

Wybierz Format - Widok 3D (Wykresy)

Wybierz Format - Rozmieszczenie (Wykresy)

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Rozmieszczenie (Wykresy)

Ikona

Siatki poziomo

Ikona

Pokaż/Ukryj opisy osi

Ikona

Siatki pionowo

Icon

Wybierz Wstaw wykres.

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.

Wybierz Wstaw - Wykres...

Icon

Wybierz Wstaw wykres.

Kliknij wykres dwukrotnie, po czym wybierz Format - Zakresy danych

W oknie dialogowym Typ wykresu na wykresie liniowym lub wykresie XY, który wyświetla linie, wybierz opcję Gładki z listy rozwijanej Typ linii, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

W oknie dialogowym Typ wykresu na wykresie liniowym lub wykresie XY, który wyświetla linie, wybierz opcję Schodkowy z listy rozwijanej Typ linii, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

Prosimy o wsparcie!