Właściwości LibreOffice Calc

LibreOffice Calc jest aplikacją typu arkusz kalkulacyjny służącą do obliczeń, analiz i zarządzania danymi. Umożliwia importowanie i modyfikowanie arkuszy programu Microsoft Excel.

Obliczenia

LibreOffice Calc zapewnia funkcje miedzy innymi statystyczne i bankowe, pozwalające na tworzenie formuł służących do przeprowadzania złożonych obliczeń.

Podczas tworzenia formuł można skorzystać z pomocy z Kreatora funkcji.

Obliczenia typu "Co jeśli"

Interesująca funkcja pozwalająca na natychmiastowe wyświetlenie wyników w przypadku zmian jednego z czynników obliczeń złożonych z kilku zmiennych. Można na przykład sprawdzić, jak zmiana okresu w obliczeniach kredytowych wpływa na wysokość rat lub kwot spłaty. Można także zarządzać większymi tabelami, korzystając z wcześniej zdefiniowanych scenariuszy.

Funkcje bazodanowe

Arkusze mogą służyć także do odpowiedniego rozmieszczenia, przechowywania i filtrowania danych.

LibreOffice Calc umożliwia przeciąganie tabel z baz danych, a także wykorzystanie arkusza jako źródła danych korespondencji seryjnej w programie LibreOffice Writer.

Rozmieszczenie danych

Za pomocą kilku kliknięć myszy można zmienić układ arkusza, wyświetlając lub ukrywając pewne zakresy danych, zmienić zakresy formatowania na podstawie określonych warunków lub też szybko obliczyć sumy i sumy częściowe.

Dynamiczne wykresy

LibreOffice Calc pozwala także na zaprezentowanie danych w arkuszy w postaci dynamicznych wykresów aktualizowanych automatycznie w przypadku zmian danych.

Otwieranie i zapisywanie plików w formacie Microsoft

Filtry LibreOffice pozwalają konwertować pliki programu Excel, a także otwierać i zapisywać wiele innych formatów.

Prosimy o wsparcie!