Pasek narzędzi

Pasek Narzędzia zawiera najczęściej używane polecenia.

Wstaw

Kliknij strzałkę obok ikony w celu wyświetlenia paska narzędzi Wstaw pozwalającego na dodawanie grafik i znaków specjalnych do bieżącego arkusza.

Ikona

Wstaw

Wstaw komórki

Kliknij strzałkę obok ikony w celu wyświetlenia paska narzędzi Wstaw komórki, pozwalającego na wstawianie komórek, wierszy i kolumn do bieżącego arkusza.

Ikona

Wstaw komórki

Formanty

Pasek narzędzi lub podmenu Formanty formularza zawiera narzędzia potrzebne do utworzenia interaktywnego formularza.

Ikona zaznaczenia

Formanty formularza

Autoformatowanie

Umożliwia zastosowanie autoformatowania do zaznaczonego obszaru arkusza lub zdefiniowanie własnych stylów autoformatowania.

Ikona stylów autoformatowania

Autoformatowanie

Wybór motywów

Stosuje styl formatowania do zaznaczonych komórek.

Ikona

Wybór motywów

Autofiltr

Automatycznie filtruje zaznaczony zakres komórek i tworzy jednowierszowe pola listy umożliwiające wybór elementów do wyświetlenia.

Ikona

Autofiltr

Filtr standardowy

Umożliwia określenie opcji filtrowania.

Ikona

Filtr standardowy

Filtr zaawansowany

Definiuje filtr zaawansowany.

Rozpocznij

Otwiera okno dialogowe umożliwiające wybór źródła danych dla tabeli przestawnej, a następnie utworzenie takiej tabeli.

Konwerter Euro

Przelicza kwoty walut znalezione w dokumentach LibreOffice Calc oraz w polach i tabelach dokumentów LibreOffice Writer na euro.

Definiuj

Otwiera okno dialogowe umożliwiające określenie nazwy zaznaczonego obszaru lub nazwy dla wyrażenia formuły.

Szukaj wyniku

Otwiera okno dialogowe pozwalające rozwiązać równanie ze zmienną.

Grupuj

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Ikona

Grupa

Rozgrupuj

Rozdziela zaznaczenie. W przypadku grupy zagnieżdżonej usuwane są wiersze lub kolumny dodane do grupy jako ostatnie.

Ikona

Rozgrupuj

Prosimy o wsparcie!