Pasek obrazu

Pasek Obrazu jest wyświetlany po wstawieniu lub wyborze obrazu na stronie.

Filtr obrazu

Ten przycisk na pasku Obraz otwiera pasek Filtr obrazu, za pomocą którego dla wybranego obrazu można zastosować różne filtry.

Ikona filtra

Filtr

Tryb graficzny

Wyświetla atrybuty widoku wybranego obiektu graficznego. Obiekt graficzny osadzony w bieżącym pliku lub powiązany z nim nie ulega zmianie; zmienia się tylko jego widok.

Style komórki

Tryb graficzny

Kolor

Otwiera pasek narzędzi Kolor, dzięki któremu możesz edytować niektóre właściwości wybranego obiektu.

Przezroczystość

Określa przezroczystość obiektu graficznego. Dozwolone są wartości z zakresu od 0% (nieprzezroczysty) do 100% (przezroczysty).

Ikona

Przezroczystość

Przytnij

Umożliwia przycięcie wyświetlania wstawionego obrazu. Przycinane jest jedynie wyświetlanie. Sam obraz nie jest zmieniany. Aby możliwe było włączenie przycinania, konieczne jest wybranie obrazu.

W programach Impress oraz Draw po kliknięciu ikony nie jest wyświetlane okno dialogowe, tylko pojawia się osiem uchwytów przycinania. Otwórz menu kontekstowe wybranego obrazu i wybierz opcję Przytnij obraz, jeśli chcesz korzystać z okna dialogowego do przycinania.

Przeciągnij dowolny z ośmiu uchwytów przycinania, aby przyciąć obraz.

ikona

Przytnij

Zakotwiczenie

Pozwala przełączać się między opcjami zakotwiczenia.

Z pasków narzędzi:

Ikona zakotwiczenia

Zakotwiczenie

Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Ikona przesuwania na wierzch

Przesuń na wierzch

Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Ikona przesunięcia do tyłu

Przesuń na spód

Na pierwszym planie

Przenosi wybrany obiekt rysunkowy przed tekst.

Ikona na pierwszym planie

Na pierwszym planie

W tle

Umieszcza zaznaczony obiekt za tekstem.

Ikona w tle

W tle

Wyrównanie

Zmienia wyrównanie zaznaczonych obiektów.

Ikona

Wyrównanie

Prosimy o wsparcie!