Pasek stanu

Pasek stanu zawiera informacje dotyczące bieżącego arkusza.

Pozycja w dokumencie

Wyświetla numer bieżącego arkusza z uwzględnieniem ogólnej liczby arkuszy w dokumencie.

Bieżący styl strony

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Powiększenie

Określa współczynnik powiększenia bieżącej strony.

Tryb wstawiania

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Tryb wyboru

Switches between different selection modes.

Modyfikacja dokumentu

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Podpis cyfrowy

Patrz także: Podpisy cyfrowe.

Standardowa formuła, Data/Czas, Ostrzeżenie o błędzie

Wyświetla informacje dotyczące bieżącego dokumentu. Domyślnie wyświetlana jest SUMA zawartości zaznaczonych komórek.

Prosimy o wsparcie!