Pasek formuły

Ten pasek służy do wprowadzania formuł.

Obszar arkusza

Wyświetla odwołanie do bieżącej komórki, zakresu zaznaczonych komórek lub nazwy obszaru. Można także zaznaczyć zakres komórek, a następnie wprowadzić nazwę zakresu w polu Obszar arkusza.

Pole kombi obszaru arkusza

Obszar arkusza

Funkcja

Otwiera Kreator funkcji, który pomaga w interaktywnym tworzeniu formuł.

Otwiera Kreator funkcji, który pomaga w interaktywnym tworzeniu formuł.

Ikona

Kreator funkcji

Wybierz funkcję

Wstaw funkcję z zakresu komórek do bieżącej komórki. Funkcją może być Suma, Średnia, Minimum, Maksimum i Liczba. Kliknij komórkę, kliknij tę ikonę, wybierz funkcję z listy rozwijanej i opcjonalnie dostosuj zakres komórek. Lub zaznacz kilka komórek, do których zostanie wstawiona wartość funkcji, a następnie kliknij ikonę. Wynik funkcji jest dodawany na dole zakresu.

Ikona wyboru funkcji

Wybierz funkcję

Funkcja

Wprowadza formułę do bieżącej komórki. Kliknij tą ikonę, a następnie wpisz formułę we Wierszu wprowadzania.

>Ikona

Funkcja

Anuluj

Usuwa zawartość Wiersza wprowadzania lub anuluje zmiany wprowadzone do istniejącej formuły.

Ikona

Anuluj

Akceptuj

Akceptuje zawartość Wiersza wprowadzania i umieszcza ją w bieżącej komórce.

Ikona

Akceptuj

Wiersz wprowadzania

Wprowadź formułę, która ma być dodana do bieżącej komórki. Można także kliknąć ikonę Kreator funkcji w celu wstawienia do formuły wstępnie zdefiniowanej funkcji.

Prosimy o wsparcie!