Pasek formatowania tekstu

Pasek Formatowanie tekstu, który jest wyświetlany, gdy kursor znajduje się w obiekcie tekstowym, takim jak pole tekstowe lub obiekt rysunkowy, zawiera polecenia formatowania i wyrównania.

Nazwa czcionki

Umożliwia wybranie nazwy czcionki z listy lub bezpośrednie wprowadzenie jej z klawiatury.

Można wprowadzić nazwy kilku czcionek, rozdzielając je średnikami. Program LibreOffice wykorzystuje następną czcionkę w podanej kolejności, jeśli poprzednia nie jest dostępna.

Ikona

Nazwa czcionki

Rozmiar czcionki

Umożliwia wybranie rozmiaru czcionki z listy lub wprowadzenie rozmiaru ręcznie.

Pogrubione

Pogrubia zaznaczony tekst. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo zostaje pogrubione. Jeśli zaznaczony tekst lub wyraz jest już pogrubiony, pogrubienie jest usuwane.

Icon Bold

Pogrubione

Kursywa

Zamienia zaznaczony tekst na kursywę. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo jest zmieniane na kursywę. Jeśli zaznaczony tekst jest już pisany kursywą, formatowanie to jest usuwane.

Icon Italic

Kursywa

Podkreślenie

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Podkreślenie

Kolor czcionki

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikona

Kolor czcionki

Interlinia: 1

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

Ikona

Interlinia: 1

Interlinia: 1,5

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Ikona

Interlinia: 1,5

Interlinia: 2

Sets the line spacing to two lines.

Ikona

Interlinia: 2

Wyrównaj do lewej

Wyrównuje akapit do lewego marginesu strony.

Icon Align Left

Wyrównaj do lewej

Do środka

Wyrównuje zawartość akapitu do środka strony.

Icon Centered

Wyrównaj do prawej

Wyrównuje akapit do prawego marginesu strony.

Icon Align Right

Wyrównaj do prawej

Wyrównaj do lewej i prawej

Wyrównuje akapit do lewego i prawego marginesu strony.

Icon Justified

Do lewej i prawej

Indeks górny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i podnosi tekst powyżej linii podstawowej.

Ikona

Indeks górny

Indeks dolny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i umieszcza tekst poniżej linii podstawowej.

Ikona

Indeks dolny

Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Ikona znaku

Znak

Akapit

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Ikona akapitu

Akapit

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Kierunek tekstu od lewej do prawej

Określa poziomy kierunek tekstu.

Ikona kierunku tekstu od lewej do prawej

Kierunek tekstu od lewej do prawej

Kierunek tekstu z góry na dół

Określa pionowy kierunek tekstu.

Ikona kierunku tekstu z góry na dół

Kierunek tekstu z góry na dół

Prosimy o wsparcie!