Pasek formatowania tekstu

Pasek Formatowanie tekstu, który jest wyświetlany, gdy kursor znajduje się w obiekcie tekstowym, takim jak pole tekstowe lub obiekt rysunkowy, zawiera polecenia formatowania i wyrównania.

Nazwa czcionki

Umożliwia wybranie nazwy czcionki z listy lub bezpośrednie wprowadzenie jej z klawiatury.

Można wprowadzić nazwy kilku czcionek, rozdzielając je średnikami. Program LibreOffice wykorzystuje następną czcionkę w podanej kolejności, jeśli poprzednia nie jest dostępna.

Ikona

Nazwa czcionki

Rozmiar czcionki

Umożliwia wybranie rozmiaru czcionki z listy lub wprowadzenie rozmiaru ręcznie.

Pogrubione

Pogrubia zaznaczony tekst. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo zostaje pogrubione. Jeśli zaznaczony tekst lub wyraz jest już pogrubiony, pogrubienie jest usuwane.

Ikona pogrubienia

Pogrubione

Kursywa

Zamienia zaznaczony tekst na kursywę. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo jest zmieniane na kursywę. Jeśli zaznaczony tekst jest już pisany kursywą, formatowanie to jest usuwane.

Ikona kursywy

Kursywa

Podkreślenie

Podkreśla lub usuwa podkreślenia z zaznaczonego tekstu.

Ikona podkreślenia

Podkreślenie

Kolor czcionki

Kliknij, aby zastosować bieżący kolor czcionki do zaznaczonych znaków. Możesz także kliknąć tutaj, a następnie przeciągnąć zaznaczenie, aby zmienić kolor tekstu. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi Kolor czcionki.

Ikona koloru czcionki

Kolor czcionki

Interlinia: 1

Stosuje pojedynczą interlinię do bieżącego akapitu. To jest ustawienie domyślne.

Ikona interlinii: 1

Interlinia: 1

Interlinia: 1,5

Ustawia interlinię na 1,5-wierszową.

Ikona interlinii: 1.5

Interlinia: 1,5

Interlinia: 2

Ustawia interlinię na 2-wierszową.

Ikona interlinii: 2

Interlinia: 2

Wyrównaj do lewej

Wyrównuje akapit do lewego marginesu strony.

Ikona wyrónania do lewej

Wyrównaj do lewej

Do środka

Wyrównuje zawartość akapitu do środka strony.

Ikona do środka

Wyrównaj do prawej

Wyrównuje akapit do prawego marginesu strony.

Ikona wyrównania do prawej

Wyrównaj do prawej

Wyrównaj do lewej i prawej

Wyrównuje akapit do lewego i prawego marginesu strony.

Ikona do lewej i prawej

Do lewej i prawej

Indeks górny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i podnosi tekst powyżej linii podstawowej.

Ikona indeksu górnego

Indeks górny

Indeks dolny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i umieszcza tekst poniżej linii podstawowej.

Ikona indeksu dolnego

Indeks dolny

Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Ikona znaku

Znak

Akapit

Modyfikuje format bieżącego akapitu, np. wcięcia i wyrównanie.

Ikona akapitu

Akapit

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne.

Kierunek tekstu od lewej do prawej

Określa poziomy kierunek tekstu.

Ikona kierunku tekstu od lewej do prawej

Kierunek tekstu od lewej do prawej

Kierunek tekstu z góry na dół

Określa pionowy kierunek tekstu.

Ikona kierunku tekstu z góry na dół

Kierunek tekstu z góry na dół

Prosimy o wsparcie!