Pasek właściwości obiektu rysunkowego

Pasek Właściwości obiektu rysunkowego zawiera polecenia formatowania i wyrównania wybranych obiektów na stronie.

Linia

Ustawia opcje formatowanie dla zaznaczonej linii.

Ikona linii

Linia

Styl strzałki

Otwiera pasek narzędzi Strzałki. Za pomocą dostępnych symboli można zdefiniować styl zakończenia wybranej linii.

Ikona końcówki linii

Styl strzałki

Styl linii

Wybierz styl linii, który chcesz użyć.

Ikona

Styl linii

Szerokość linii

Wybierz szerokość linii. Możesz dołączyć jednostkę miary. Zerowa szerokość linii skutkuje linią włosa o szerokości jednego piksela medium wyjściowego.

Ikona

Grubość linii

Kolor linii

Wybierz kolor linii.

Ikona

Kolor linii

Obszar

Ustawia właściwości wypełnienia wybranego obiektu rysunkowego.

Ikona obszaru

Obszar

Kolor tła

Określa rodzaj wypełnienia, który ma zostać zastosowany do zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Ikona

Styl/wypełnienie obszaru

Obróć

Obraca zaznaczony obiekt

Ikona

Obróć

Zakotwiczenie

Pozwala przełączać się między opcjami zakotwiczenia.

Na pasku Właściwości obiektu rysunkowego lub pasku Projekt formularza, kliknij

Ikona zakotwiczenia

Zakotwiczenie

Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Ikona przesuwania na wierzch

Przesuń na wierzch

Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Ikona przesuwania na spód

Przesuń na spód

Na pierwszym planie

Przenosi wybrany obiekt rysunkowy przed tekst.

Ikona na pierwszym planie

Na pierwszym planie

W tle

Umieszcza zaznaczony obiekt za tekstem.

Ikona w tle

W tle

Wyrównanie

Zmienia wyrównanie zaznaczonych obiektów.

Ikona

Wyrównanie

Prosimy o wsparcie!