Pasek formatowania

Pasek Formatowanie zawiera podstawowe polecenia stosowane do ręcznego formatowania.

Określa, czy pokazać, czy ukryć okno Style, w którym można przypisywać i organizować style.

Ikona stylów

Style

Nazwa czcionki

Umożliwia wybranie nazwy czcionki z listy lub bezpośrednie wprowadzenie jej z klawiatury.

Można wprowadzić nazwy kilku czcionek, rozdzielając je średnikami. Program LibreOffice wykorzystuje następną czcionkę w podanej kolejności, jeśli poprzednia nie jest dostępna.

Ikona

Nazwa czcionki

Rozmiar czcionki

Umożliwia wybranie rozmiaru czcionki z listy lub wprowadzenie rozmiaru ręcznie.

Pogrubione

Pogrubia zaznaczony tekst. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo zostaje pogrubione. Jeśli zaznaczony tekst lub wyraz jest już pogrubiony, pogrubienie jest usuwane.

Ikona pogrubienia

Pogrubione

Kursywa

Zamienia zaznaczony tekst na kursywę. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo jest zmieniane na kursywę. Jeśli zaznaczony tekst jest już pisany kursywą, formatowanie to jest usuwane.

Ikona kursywy

Kursywa

Podkreślenie

Podkreśla lub usuwa podkreślenia z zaznaczonego tekstu.

Ikona podkreślenia

Podkreślenie

Kolor czcionki

Kliknij, aby zastosować bieżący kolor czcionki do zaznaczonych znaków. Możesz także kliknąć tutaj, a następnie przeciągnąć zaznaczenie, aby zmienić kolor tekstu. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi Kolor czcionki.

Ikona koloru czcionki

Kolor czcionki

Wyrównaj do lewej

Wyrównuje zawartość komórki do lewej.

Ikona wyrónania do lewej

Wyrównaj do lewej

Wyrównaj do środka w poziomie

Wyrównuje zawartość komórki do środka w poziomie.

Ikona do środka

Wyrównaj do prawej

Wyrównuje zawartość komórki do prawej.

Ikona wyrównania do prawej

Wyrównaj do prawej

Do lewej i prawej

Wyrównuje zawartość komórki do jej prawej i lewej krawędzi.

Ikona do lewej i prawej

Do lewej i prawej

Format liczb: Waluta

Stosuje domyślny format waluty do zaznaczonych komórek.

Z paska menu:

Wybierz Format - Format liczb - Waluta.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne.

Z panelu bocznego:

Uzyskaj dostęp do panelu Format liczb w Panelu właściwości.

Z pasków narzędzi:

Ikona walutowego formatu liczb

Format liczb: Waluta

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + 4

Format liczb: Procent

Stosuje format procentowy do zaznaczonych komórek.

Z paska menu:

Wybierz Format - Format liczb - Procent.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne.

Z panelu bocznego:

Uzyskaj dostęp do panelu Format liczb w Panelu właściwości.

Z pasków narzędzi:

Ikona procentowego formatu liczb

Format liczb: Procent

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + 5

Format liczb: Standardowy

Stosuje domyślny format liczb do zaznaczonych komórek.

Z paska menu:

Wybierz Format - Format liczb - Ogólne.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne.

Z panelu bocznego:

Uzyskaj dostęp do panelu Format liczb w Panelu właściwości.

Z pasków narzędzi:

Ikona standardowego formatu liczb

Format liczb: Standardowy

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + 6

Format liczb: Dodaj miejsce dziesiętne

Dodaje jedno miejsce po przecinku do liczb w zaznaczonych komórkach.

Ikona dodawania miejsca po przecinku

Format liczb: Dodaj miejsce dziesiętne

Format liczb: Usuń miejsce dziesiętne

Usuwa jedno miejsce po przecinku z liczb w zaznaczonych komórkach.

Ikona usuwania miejsca dziesiętnego

Format liczb: Usuń miejsce dziesiętne

Zmniejsz wcięcie

Kliknij ikonę Zmniejsz wcięcie, aby zmniejszyć lewe wcięcie bieżącego akapitu lub zawartości komórki i ustawić to wcięcie na następnej domyślnej pozycji tabulatora.

Ikona

Zmniejsz wcięcie

Zwiększ wcięcie

Kliknij ikonę Zwiększ wcięcie, aby zwiększyć lewe wcięcie bieżącego akapitu lub zawartości komórki i ustawić je na następną domyślną pozycję tabulatora.

Ikona

Zwiększ wcięcie

Krawędzie

Kliknięcie ikony Krawędzie powoduje otwarcie paska narzędzi Krawędzie, gdzie można zmodyfikować krawędzie obszaru arkusza lub obiektu.

Ikona krawędzi

Krawędzie

Kolor tła

Kliknij, aby otworzyć pasek narzędzi, gdzie można kliknąć kolor tła akapitu. Kolor stosowany jest do tła bieżącego akapitu lub wybranych akapitów.

Ikona koloru tła

Kolor tła

Wyrównaj do góry

Wyrównuje zawartość komórki do jej górnej krawędzi.

Ikona wyrównania do góry

Wyrównaj do góry

Wyrównaj do środka w pionie

Wyrównuje zawartość komórki w pionie.

Ikona wyrównania do środka w pionie

Wyrównaj do środka w pionie

Wyrównaj do dołu

Wyrównuje zawartość komórki do jej dolnej krawędzi.

Ikona wyrównania do dołu

Wyrównaj do dołu

Format liczb: Data

Stosuje domyślny format daty do wybranych komórek.

Z paska menu:

Wybierz Format - Format liczb - Data.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne.

Z panelu bocznego:

Uzyskaj dostęp do panelu Format liczb w Panelu właściwości.

Z pasków narzędzi:

Ikona datowego formatu liczb

Format liczb: Data

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + 3

Format liczb: Wykładniczy

Stosuje domyślny format wykładniczy do wybranych komórek.

Z paska menu:

Wybierz Format - Format liczb - Naukowy.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne.

Z panelu bocznego:

Uzyskaj dostęp do panelu Format liczb w Panelu właściwości.

Z pasków narzędzi:

Ikona wykładniczego formatu liczb

Format liczb: Wykładniczy

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + 2

Dodatkowe ikony

Jeśli jest włączona obsługa CTL, wyświetlane są dwie dodatkowe ikony.

Od lewej do prawej

Ikona od lewej do prawej

Tekst jest wprowadzany od lewej do prawej.

Od prawej do lewej

Ikona od prawej do lewej

Tekst sformatowany w języku używającym złożonego układu tekstu jest wprowadzany od prawej do lewej.

Prosimy o wsparcie!