Pasek formatowania

Pasek Formatowanie zawiera podstawowe polecenia stosowane do ręcznego formatowania.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Style

Nazwa czcionki

Umożliwia wybranie nazwy czcionki z listy lub bezpośrednie wprowadzenie jej z klawiatury.

Można wprowadzić nazwy kilku czcionek, rozdzielając je średnikami. Program LibreOffice wykorzystuje następną czcionkę w podanej kolejności, jeśli poprzednia nie jest dostępna.

Ikona

Nazwa czcionki

Rozmiar czcionki

Umożliwia wybranie rozmiaru czcionki z listy lub wprowadzenie rozmiaru ręcznie.

Pogrubione

Pogrubia zaznaczony tekst. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo zostaje pogrubione. Jeśli zaznaczony tekst lub wyraz jest już pogrubiony, pogrubienie jest usuwane.

Icon Bold

Pogrubione

Kursywa

Zamienia zaznaczony tekst na kursywę. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo jest zmieniane na kursywę. Jeśli zaznaczony tekst jest już pisany kursywą, formatowanie to jest usuwane.

Icon Italic

Kursywa

Podkreślenie

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Podkreślenie

Kolor czcionki

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikona

Kolor czcionki

Wyrównaj do lewej

Wyrównuje zawartość komórki do lewej.

Icon Align Left

Wyrównaj do lewej

Wyrównaj do środka w poziomie

Wyrównuje zawartość komórki do środka w poziomie.

Icon Centered

Wyrównaj do prawej

Wyrównuje zawartość komórki do prawej.

Icon Align Right

Wyrównaj do prawej

Do lewej i prawej

Wyrównuje zawartość komórki do jej prawej i lewej krawędzi.

Icon Justified

Do lewej i prawej

Format liczb: Walutowy

Ustawia format zaznaczonych komórek na walutowy.

Ikona formatu liczby walutowej

Format liczb: Walutowy

Format liczb: Procentowy

Ustawia dla zaznaczonych komórek format procentowy.

Ikona

Format liczb: Procentowy

Format liczb: Domyślny

Ustawia dla zaznaczonych komórek domyślny format liczbowy

Ikona standardowego formatu

Format liczb: Stanardowy

Format liczb: Dodaj miejsce dziesiętne

Dodaje miejsce dziesiętne liczbom w zaznaczonych komórkach.

Ikona dodawania miejsca po przecinku

Format liczb: Dodaj miejsce dziesiętne

Format liczb: Usuń miejsce dziesiętne

Usuwa miejsce dziesiętne liczbom w zaznaczonych komórkach.

Ikona usuwania miejsca po przecinku

Format liczb: Usuń miejsce dziesiętne

Decrease Indent

Kliknij ikonę Zmniejsz wcięcie, aby zmniejszyć lewe wcięcie bieżącego akapitu lub zawartości komórki i ustawić to wcięcie na następnej domyślnej pozycji tabulatora.

Icon

Zmniejsz wcięcie

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

Zwiększ wcięcie

Krawędzie

Kliknięcie ikony Krawędzie powoduje otwarcie paska narzędzi Krawędzie, gdzie można zmodyfikować krawędzie obszaru arkusza lub obiektu.

Ikona

Krawędzie

Kolor tła

Kliknij, aby otworzyć pasek narzędzi, gdzie można kliknąć kolor tła akapitu. Kolor stosowany jest do tła bieżącego akapitu lub wybranych akapitów.

Icon Background color

Kolor tła

Wyrównaj do góry

Wyrównuje zawartość komórki do jej górnej krawędzi.

Ikona

Wyrównaj do góry

Wyrównaj do środka w pionie

Wyrównuje zawartość komórki w pionie.

Ikona

Wyrównaj do środka w pionie

Wyrównaj do dołu

Wyrównuje zawartość komórki do jej dolnej krawędzi.

Ikona

Wyrównaj do dołu

Format liczb: Data

Stosuje format daty do zaznaczonych komórek.

Format liczb: Wykładniczy

Stosuje format wykładniczy do zaznaczonych komórek.

Dodatkowe ikony

Jeśli jest włączona obsługa CTL, wyświetlane są dwie dodatkowe ikony.

Od lewej do prawej

Ikona od lewej do prawej

Tekst jest wprowadzany od lewej do prawej.

Od prawej do lewej

Ikona od prawej do lewej

Tekst sformatowany w języku używającym złożonego układu tekstu jest wprowadzany od prawej do lewej.

Prosimy o wsparcie!