Paski narzędzi

Podmenu zawiera paski narzędziowe dostępne w arkuszach.To podsumowanie zawiera opis domyślnej konfiguracji pasków narzędzi w LibreOffice.

Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.

Pasek formatowania

Pasek Formatowanie zawiera podstawowe polecenia stosowane do ręcznego formatowania.

Pasek narzędzi

Pasek Narzędzia zawiera najczęściej używane polecenia.

Pasek formuły

Ten pasek służy do wprowadzania formuł.

Pasek rysunku

Pasek Rysunek zawiera często używane narzędzia do edytowania. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi, który zawiera dodatkowe polecenia.

Pasek obrazu

Pasek Obrazu jest wyświetlany po wstawieniu lub wyborze obrazu na stronie.

Pasek właściwości obiektu rysunkowego

Pasek Właściwości obiektu rysunkowego zawiera polecenia formatowania i wyrównania wybranych obiektów na stronie.

Pasek formatowania tekstu

The Text Formatting Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.

Print Preview Bar

The Print Preview bar is displayed when you choose File - Print Preview.

Pasek stanu

Pasek stanu zawiera informacje dotyczące bieżącego arkusza.

Wstaw

Kliknij strzałkę obok ikony w celu wyświetlenia paska narzędzi Wstaw pozwalającego na dodawanie grafik i znaków specjalnych do bieżącego arkusza.

Pasek klasyfikacji

Pasek klasyfikacji zawiera narzędzia ułatwiające bezpieczną obsługę dokumentu.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification

Please support us!