Paski narzędzi

To podmenu zawiera listę pasków narzędzi dostępnych w arkuszach kalkulacyjnych. W tym omówieniu opisano domyślną konfigurację paska narzędzi dla LibreOffice.

Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.

Pasek formatowania

Pasek Formatowanie zawiera podstawowe polecenia stosowane do ręcznego formatowania.

Pasek narzędzi

Pasek Narzędzia zawiera najczęściej używane polecenia.

Pasek formuły

Ten pasek służy do wprowadzania formuł.

Pasek rysunku

Pasek Rysunek zawiera często używane narzędzia do edytowania. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi, który zawiera dodatkowe polecenia.

Pasek wyszukiwania

Pasek narzędzi Znajdź może być użyty do szybkiego przeszukiwania zawartości dokumentów LibreOffice.

Pasek obrazu

Pasek Obrazu jest wyświetlany po wstawieniu lub wyborze obrazu na stronie.

Pasek właściwości obiektu rysunkowego

Pasek Właściwości obiektu rysunkowego zawiera polecenia formatowania i wyrównania wybranych obiektów na stronie.

Pasek formatowania tekstu

Pasek Formatowanie tekstu, który jest wyświetlany, gdy kursor znajduje się w obiekcie tekstowym, takim jak pole tekstowe lub obiekt rysunkowy, zawiera polecenia formatowania i wyrównania.

Pasek podglądu wydruku

Pasek Podgląd wydruku jest wyświetlany po wybraniu Plik - Podgląd wydruku.

Pasek stanu

Pasek stanu zawiera informacje dotyczące bieżącego arkusza.

Wstaw

Kliknij strzałkę obok ikony w celu wyświetlenia paska narzędzi Wstaw pozwalającego na dodawanie grafik i znaków specjalnych do bieżącego arkusza.

Pasek narzędzi klasyfikacji

Pasek Klasyfikacja zawiera narzędzia pomagające zabezpieczyć obsługę dokumentów.

Pasek narzędzi Klasyfikacja zawiera listy, które pomagają w wyborze zabezpieczenia dokumentu, zgodnie z polityką kategorii BAF i poziomami BAILS . Program LibreOffice doda niestandardowe pola we właściwościach dokumentu (Plik - Właściwości, karta Właściwości niestandardowe), aby przechowywać zasady klasyfikacji jako metadane dokumentu.

Prosimy o wsparcie!