Narzędzia

Menu Narzędzia zawiera polecenia do sprawdzania pisowni, śledzenia odwołań do arkuszy, znajdowania błędów i definiowania scenariuszy.

Pozwala także na tworzenie i przypisywanie makr, konfigurację wyglądu i funkcjonowania pasków narzędzi, menu, klawiatury, a także na ustawienie domyślnych opcji aplikacji LibreOffice.

Pisownia

Rozpoczyna ręczne sprawdzanie pisowni.

Automatyczne sprawdzanie pisowni

LibreOffice może automatycznie sprawdzać pisownię podczas pisania i podkreślać ewentualnie błędne słowa czerwoną linią falistą.

Wyrazy bliskoznaczne

Użyj słownika wyrazów bliskoznacznych, aby wyszukać synonimy lub terminy pokrewne.

Język

Otwiera podmenu umożliwiające wybranie poleceń odnoszących się do określonego języka.

Opcje autokorekty

Ustawia opcje automatycznego zastępowania tekstu podczas pisania.

Redagowanie

Redagowanie dokumentów blokuje słowa lub fragmenty dokumentu do autoryzowanego użytku lub przeglądania.

Redaguj automatycznie

Użyj redagowania automatycznego, aby określać słowa i wzorce, które będą automatycznie oznaczane do redagowania.

Mapa obrazkowa

Umożliwia dołączanie adresów URL do określonych obszarów, zwanych punktami aktywnymi, na grafice lub grupie grafik. Mapa obrazkowa to grupa jednego lub więcej punktów aktywnych.

Szukaj wyniku

Otwiera okno dialogowe pozwalające rozwiązać równanie ze zmienną.

Solver

Opens the Solver dialog. A solver allows you to solve mathematical problems with multiple unknown variables and a set of constraints on the variables by goal-seeking methods.

Detektyw

Uruchamia funkcję detektywa arkusza kalkulacyjnego. Umożliwia śledzenie zależności pomiędzy bieżącą komórką zawierającą formułę a innymi komórkami arkusza.

Scenariusze

Defines a scenario for the selected sheet area.

Podmenu Formularze

Zawiera polecenia do aktywacji trybu projektowania formularzy, włączania/wyłączania kreatorów kontroli i wstawiania kontrolek formularzy do dokumentu.

Share Spreadsheet

Sharing a spreadsheet allows several users to open the same file for editing at the same time.

Chroń dokument

The Protect Sheet or Protect Spreadsheet Structure commands prevent changes from being made to cells in the sheets or to sheets in a document. As an option, you can define a password. If a password is defined, removal of the protection is only possible if the user enters the correct password.

Makra

Umożliwia rejestrację, zarządzanie i edycję makr.

Narzędzia programistyczne

Sprawdza obiekty w dokumentach LibreOffice i pokazuje obsługiwane usługi UNO, a także dostępne metody, właściwości i zaimplementowane interfejsy.

Menedżer rozszerzeń

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Dostosuj

Dostosowuje menu LibreOffice, menu kontekstowe, klawisze skrótów, paski narzędzi i przypisania makr do zdarzeń.

Opcje

To polecenie otwiera okno zaawansowanej konfiguracji programu.

Prosimy o wsparcie!