Narzędzia

The Tools menu contains commands to check spelling, to trace sheet references, to find mistakes and to define scenarios.

Pozwala także na tworzenie i przypisywanie makr, konfigurację wyglądu i funkcjonowania pasków narzędzi, menu, klawiatury, a także na ustawienie domyślnych opcji aplikacji LibreOffice.

Spelling

Rozpoczyna ręczne sprawdzanie pisowni.

Język

Otwiera podmenu umożliwiające wybranie poleceń odnoszących się do określonego języka.

Opcje autokorekty

Ustawia opcje automatycznego zastępowania tekstu podczas pisania.

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Szukaj wyniku

Otwiera okno dialogowe pozwalające rozwiązać równanie ze zmienną.

Solver

Opens the Solver dialog. A solver allows you to solve mathematical problems with multiple unknown variables and a set of constraints on the variables by goal-seeking methods.

Detektyw

Uruchamia funkcję detektywa arkusza kalkulacyjnego. Umożliwia śledzenie zależności pomiędzy bieżącą komórką zawierającą formułę a innymi komórkami arkusza.

Scenariusze

Defines a scenario for the selected sheet area.

Chroń dokument

The Protect Sheet or Protect Spreadsheet Structure commands prevent changes from being made to cells in the sheets or to sheets in a document. As an option, you can define a password. If a password is defined, removal of the protection is only possible if the user enters the correct password.

Makra

Umożliwia rejestrację, zarządzanie i edycję makr.

Menedżer rozszerzeń

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Ustawienia filtrów XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Dostosuj

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Opcje

To polecenie otwiera okno zaawansowanej konfiguracji programu.

Please support us!