Wstaw

Menu Wstaw zawiera polecenia do wstawiania nowych elementów, takich jak obrazy, pola tekstowe, obiekt, multimedia, nazwy komórek i wiele innych, do bieżącego arkusza.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Wykres

Wstawia wykres.

Sparklines

Sparklines are small data charts displayed inside a cell.

Pivot Table - Select Source

Otwiera okno dialogowe umożliwiające wybór źródła danych dla tabeli przestawnej, a następnie utworzenie takiej tabeli.

Media

To podmenu prezentuje źródła, z których można wstawić obraz, plik audio lub wideo.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Kształt

To podmenu zawiera kształty jak linia, koło, trójkąt i kwadrat lub kształt symbolu jak uśmiechnięta buzia, serce i kwiaty, które mogą być wstawione do dokumentu.

Function

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Nazwane zakresy lub wyrażenia

Pozwala nazwać różne sekcje arkusza. Zastosowanie nazw pozwala w łatwy sposób nawigować po dokumentach arkusza i odnaleźć określoną informację.

Pole tekstowe

Rysuje poziome pole tekstowe w miejscu przeciągniętym myszą w bieżącym dokumencie. Przeciągnij pole tekstowe w dowolnym miejscu dokumentu tak, aby uzyskać żądaną wielkość. Następnie wpisz lub wklej tekst.

Komentarz

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Ramka przestawna

Wstawia ramkę przestawną do dokumentu. Ramki przestawne są używane w dokumentach HTML-owych do wyświetlania zawartości innego pliku.

Fontwork

Otwiera okno dialogowe Fontwork, z którego można wstawić stylowy tekst, niemożliwy do wstawienia przez standardowe formatowanie tekstu w dokumencie.

Hiperłącze

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję hiperłączy.

Znak specjalny

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Znacznik formatowania

Otwiera podmenu służące do wstawiania specjalnych znaczników formatowania takich jak spacja nierozdzielająca, łącznik miękki i podział opcjonalny.

Data

Wstawia do komórki bieżącą datę.

Czas

Wstawia aktualny czas w komórce.

Pole

Otwiera podmenu umożliwiające wybór daty, nazwy arkusza lub tytułu dokumentu w komórce.

Główki/Stopki

Umożliwia zdefiniowanie i formatowanie główek i stopek.

Formant formularza

To podmenu zawiera formanty takie jakie pole tekstowe, pole wyboru, przycisk opcji i pole listy, które mogą być wstawione do dokumentu.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Prosimy o wsparcie!