Widok

To menu zawiera polecenia kontrolujące wyświetlanie dokumentu na ekranie monitora.

Normalny

Wyświetla normalny układ widoku arkusza.

Podział strony

Paski narzędzi

Otwiera podmenu umożliwiające pokazywanie i ukrywanie pasków narzędzi. Pasek narzędzi zawiera ikony i opcje pozwalające na szybki dostęp do poleceń LibreOffice.

Pasek formuły

Wyświetla lub ukrywa pasek formuły używany do wprowadzania i edytowania formuł. Pasek formuły jest najważniejszym narzędziem podczas pracy z arkuszami.

Pasek stanu

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Główki kolumn i wierszy

Pokazuje główki kolumn i główki wierszy.

Linie siatki dla arkusza

Przełącza widoczność linii siatki dla aktywnego arkusza.

Wyróżnianie wartości

Wyświetla zawartość komórek w różnych kolorach w zależności od ich rodzaju.

Pokaż formułę

Wyświetl wyrażenie formuły komórki zamiast obliczonego wyniku.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Przytwierdź wiersze i kolumny

Dzieli arkusz w miejscu lewego górnego rogu bieżącej komórki i powoduje, że lewej górnej części nie można przewijać.

Podziel okno

Dzieli bieżące okno w lewym górnym rogu aktywnej komórki.

Panel boczny

Panel boczny to pionowy, graficzny interfejs użytkownika, który dostarcza głównie funkcje kontekstowych właściwości, zarządzania stylami, nawigowania dokumentem i galerii multimediów.

Styles

Use the Styles deck of the Sidebar to assign styles to cells and pages. You can apply, update, and modify existing styles or create new styles.

Galeria

Otwiera obszar Galerii w panelu bocznym, z którego wybrać można obrazy i pliki dźwiękowe do wstawienia do dokumentu.

Nawigator

Włącza lub wyłącza Nawigatora. Nawigator jest wyświetlany w postaci dokowalnego okna.

Lista funkcji

Otwiera obszar Lista funkcji w panelu bocznym, zawierający wszystkie funkcje, które można wstawić do dokumentu.

Źródła danych

Wyświetla listę baz danych zarejestrowanych w LibreOffice i umożliwia zarządzanie ich zawartością.

Pełny ekran

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Powiększenie

Pomniejsza lub powiększa obraz wyświetlany przez program LibreOffice.

Please support us!