Edycja

To menu zawiera polecenia edycji zawartości aktualnie otwartego dokumentu.

Cofnij

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Ponów

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Powtórz

Powtarza ostatnie polecenie.

Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Zaznacz wszystko

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Znajdź

Przełącz widoczność paska wyszukiwania tekstu lub nawiguj po elemencie.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Śledź zmiany

Wyświetla polecenia umożliwiające śledzenie zmian w pliku.

Porównaj dokumenty

Porównuje bieżący dokument z innym wybranym dokumentem. W wyświetlonym oknie dialogowym zawartość wybranego dokumentu jest oznaczana jako usunięte fragmenty. Można wstawić zawartość wybranego pliku do bieżącego dokumentu, zaznaczając odpowiednie usunięte wpisy i klikając polecenie Odrzuć, a następnie Akceptuj.

Scal dokumenty

Importuje do oryginału zmiany wprowadzone w kopiach dokumentu. Zmiany w zawartości przypisów dolnych, główek, ramek i pól są ignorowane. Identyczne zmiany są automatycznie scalane.

Łącza

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Obiekt

Pozwala edytować wybrany obiekt w pliku, wstawiony poprzez polecenie Wstaw - Obiekt.

Edit Mode

Use the Edit Mode icon to activate or deactivate the edit mode.

Please support us!