Plik

Te polecenia dotyczą: bieżącego dokumentu, tworzenia dokumentu, otwierania istniejącego dokumentu lub zamykania aplikacji.

Nowy

Tworzy nowy dokument LibreOffice.

Otwórz

Otwiera lokalny lub zdalny plik. Możliwe jest otwieranie wielu plików.

Otwórz zdalny

Otwiera dokument znajdujący się w zdalnej usłudze plików.

Ostatnie dokumenty

Wyświetla listę ostatnio otwieranych plików. Aby otworzyć plik z tej listy, należy kliknąć jego nazwę.

Zamknij

Zamyka bieżący dokument bez wychodzenia z programu.

Kreatory

Prowadzi Cię przez tworzenie listów biznesowych i osobistych, faksów, terminarzy i nie tylko.

Szablony

Umożliwia zarządzanie i edycję szablonów oraz zapisanie bieżącego pliku jako szablonu.

Załaduj ponownie

Zastępuje bieżący dokument jego ostatnio zapisaną wersją.

Wersje

Zapisuje i organizuje wiele wersji bieżącego dokumentu w tym samym pliku. Możesz także otwierać, usuwać i porównywać poprzednie wersje.

Zapisz

Zapisuje bieżący dokument.

Zapisz jako

Zapisuje bieżący dokument w innym miejscu lub z inną nazwą lub typem pliku.

Zapisz zdalny...

Zapisuje dokument znajdujący się w zdalnej usłudze plików.

Zapisz kopię

Zapisuje kopię rzeczywistego dokumentu pod inną nazwą lub lokalizacją.

Zapisz wszystko

Zapisuje wszystkie zmodyfikowane dokumenty programu LibreOffice.

Eksportuj

Zapisuje bieżący dokument w określonej lokalizacji pod inną nazwą i w innym formacie.

Eksportuj jako PDF

Zapisuje bieżący plik w formacie Portable Document Format (PDF) w wersji 1.4. Plik PDF można przeglądać i drukować na dowolnej platformie z nienaruszonym oryginalnym formatowaniem, pod warunkiem zainstalowania oprogramowania pomocniczego.

Wyślij

Wysyła kopię bieżącego dokumentu do różnych aplikacji.

Podgląd w przeglądarce internetowej

Tworzy tymczasową kopię bieżącego dokumentu w formacie HTML, otwiera domyślną systemową przeglądarkę internetową i wyświetla w niej plik HTML.

Podgląd wydruku

Wyświetla lub zamyka podgląd wydruku strony.

Drukuj

Drukuje bieżący dokument, zaznaczenie lub określone strony. Możesz także ustawić opcje drukowania dla bieżącego dokumentu. Opcje drukowania mogą się różnić w zależności od drukarki i używanego systemu operacyjnego.

Ustawienia drukarki

Wybierz domyślną drukarkę dla bieżącego dokumentu i zmień opcje drukowania.

Właściwości

Wyświetla właściwości bieżącego pliku, w tym statystyki, takie jak ilości wyrazów i datę jego utworzenia.

Podpisy cyfrowe

Dodaje lub usuwa podpisy cyfrowe w dokumencie. To okno dialogowe umożliwia również wyświetlenie certyfikatów.

Zamknij LibreOffice

Zamyka wszystkie programy LibreOffice i monituje o zapisanie zmian. To polecenie nie istnieje w systemach macOS.

Prosimy o wsparcie!