Lata 19xx i 20xx

Rok w zapisie daty bywa często wprowadzany w postaci dwucyfrowej. LibreOffice wewnętrznie przechowuje datę w postaci czterocyfrowej. Dlatego obliczenie różnicy między datą 1-1-99 a 1-1-01 da poprawny wynik dwóch lat.

Data wprowadzona jako 1-1-30 lub późniejsza zostanie zatem wewnętrznie potraktowane jak data 1-1-1930 lub późniejsza. Wszystkie niższe wartości dwucyfrowe będą się odnosić do lat 20xx. Przykładowo data 1-1-20 zostanie przekształcona w 1-1-2020.

Prosimy o wsparcie!