Wstawianie danych z tabel zewnętrznych (kwerenda WWW)

Filtr importu Kwerenda strony WWW (LibreOffice Calc) umożliwia wstawianie tabel z dokumentów HTML do arkusza programu Calc.

Ta sama metoda umożliwia wstawienie zakresów posiadających nazwy z dokumentów programów Calc i Microsoft Excel.

Program udostępnia następujące opcje wstawiania:

Wstawianie przez okno dialogowe

  1. Ustaw kursor w komórce, do której chcesz wstawić nową zawartość.

  2. Wybierz Arkusz - Łącza zewnętrzne. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Dane zewnętrzne.

  3. Wprowadź adres URL dokumentu HTML lub nazwę arkusza. Po zakończeniu naciśnij klawisz Enter. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby otworzyć okno dialogowe wyboru plików.

  4. W dużym polu listy zaznacz nazwane zakresy lub tabele, które chcesz wstawić.

  5. Można również włączyć odświeżanie listy zakresów i tabel z określoną częstotliwością.

Filtr importu potrafi w czasie rzeczywistym tworzyć nazwy dla zakresów komórek. Formatowanie jest zachowywane w najwyższym możliwym stopniu, jednak obrazy celowo nie są ładowane.

Wstawianie przez Nawigatora

  1. Otwórz dwa dokumenty: Arkusz programu LibreOffice Calc, do którego chcesz wstawić dane zewnętrzne (dokument docelowy), i dokument zawierający dane do wstawienia (źródłowy).

  2. Otwórz Nawigatora w dokumencie docelowym.

  3. Wybierz dokument źródłowy w dolnym polu kombi Nawigatora. W Nawigatorze zostaną wyświetlone nazwy zakresów i zakresy baz danych lub tabel, które znajdują się w dokumencie źródłowym.

  4. W Nawigatorze wybierz tryb przeciągania Wstaw jako łącze Ikona.

  5. Przeciągnij żądane dane zewnętrzne z okna Nawigatora do dokumentu docelowego.

Jeśli jako dokument źródłowy załadowano dokument HTML za pomocą filtru Kwerenda strony WWW, w oknie Nawigatora zostaną wyświetlone tabele o kolejnych nazwach rozpoczynających się od "HTML_table1", a także dwie nazwy utworzonych zakresów:

Edycja danych zewnętrznych

Prosimy o wsparcie!