Funkcje użytkownika

LibreOffice Calc udostępnia następujące sposoby stosowania funkcji zdefiniowanych przez użytkownika:

Definiowanie funkcji za pomocą języka LibreOffice Basic

 1. Choose Tools - Macros - Edit Macros.

 2. You will now see the Basic IDE.

 3. In the Object Catalog window, double-click on the module where you want to store your macro.

 4. Enter the function code. In this example, we define a VOL(a; b; c) function that calculates the volume of a rectangular solid with side lengths a, b and c:


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

Kopiowanie funkcji do dokumentu

Krok 2 procedury "Definiowanie funkcji za pomocą języka LibreOffice Basic" zawiera polecenie kliknięcia przycisku Edycja w oknie dialogowym Makra Basic. Domyślnie w polu Makro z zaznaczony jest moduł Moje makra - Standard - Module 1. Biblioteka Standard jest przechowywana lokalnie w katalogu użytkownika.

Aby skopiować funkcję zdefiniowaną przez użytkownika do dokumentu programu Calc:

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic.

 2. W polu Makro z zaznacz pozycję Moje makra - Standard - Module1 i kliknij przycisk Edycja.

 3. W oknie środowiska programowania w języku Basic zaznacz źródło funkcji zdefiniowanej przez użytkownika i skopiuj je do schowka.

 4. Zamknij okno środowiska programowania w języku Basic.

 5. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic .

 6. W polu Makro z zaznacz pozycję (Nazwa dokumentu programu Calc) - Standard - Module1. Kliknij przycisk Edycja.

 7. Wklej zawartość schowka w dokumencie okna środowiska programowania w języku Basic.

Stosowanie funkcji zdefiniowanej przez użytkownika w programie LibreOffice Calc

Once you have defined the function VOL(a; b; c) in the Basic-IDE, you can apply it the same way as the built-in functions of LibreOffice Calc.

 1. Open a Calc document and enter numbers for the function parameters a, b and c in cells A1, B1, and C1.

 2. Ustaw kursor w innej komórce i wprowadź:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Funkcja zostanie wykonana, a wynik ukaże się w zaznaczonej komórce.

Please support us!