Funkcje użytkownika

LibreOffice Calc udostępnia następujące sposoby stosowania funkcji zdefiniowanych przez użytkownika:

Definiowanie funkcji za pomocą języka LibreOffice Basic

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Edycja makr.

 2. Zobaczysz teraz IDE Basic.

 3. W oknie Katalog obiektów kliknij dwukrotnie moduł, w którym chcesz przechowywać makro.

 4. Wprowadź kod funkcji. W tym przykładzie definiujemy funkcję VOL(a; b; c), która oblicza objętość bryły prostokątnej o długościach boków a, b i c:


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

Kopiowanie funkcji do dokumentu

Krok 2 procedury "Definiowanie funkcji za pomocą języka LibreOffice Basic" zawiera polecenie kliknięcia przycisku Edycja w oknie dialogowym Makra Basic. Domyślnie w polu Makro z zaznaczony jest moduł Moje makra - Standard - Module 1. Biblioteka Standard jest przechowywana lokalnie w katalogu użytkownika.

Aby skopiować funkcję zdefiniowaną przez użytkownika do dokumentu programu Calc:

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - Basic.

 2. W polu Makro z zaznacz pozycję Moje makra - Standard - Module1 i kliknij przycisk Edycja.

 3. W oknie środowiska programowania w języku Basic zaznacz źródło funkcji zdefiniowanej przez użytkownika i skopiuj je do schowka.

 4. Zamknij okno środowiska programowania w języku Basic.

 5. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - Basic.

 6. W polu Makro z zaznacz pozycję (Nazwa dokumentu programu Calc) - Standard - Module1. Kliknij przycisk Edycja.

 7. Wklej zawartość schowka w dokumencie okna środowiska programowania w języku Basic.

Stosowanie funkcji zdefiniowanej przez użytkownika w programie LibreOffice Calc

Po zdefiniowaniu funkcji VOL(a; b; c) w IDE Basic możesz zastosować ją w taki sam sposób, jak wbudowane funkcje LibreOffice Calc.

 1. Otwórz dokument Calc i wprowadź liczby dla parametrów funkcji a, b i c w komórkach A1, B1 i C1.

 2. Ustaw kursor w innej komórce i wprowadź:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Funkcja zostanie wykonana, a wynik ukaże się w zaznaczonej komórce.

Prosimy o wsparcie!