Wpisywanie tekstu wielowierszowego

Pressing the +Enter keys inserts a manual line break. This shortcut works directly in the cell or in the input line. The input line can be expanded to the multi-line by the Down arrow button on the right.

Aby włączyć automatyczny podział wierszy przy prawej krawędzi komórki, należy wykonać następujące czynności:

  1. Zaznacz wszystkie komórki, dla których chcesz włączyć podział wierszy po osiągnięciu prawej krawędzi komórki.

  2. In Format - Cells - Alignment, mark the Wrap text automatically option and click OK.

note

For automatic wrapping in XLS files, the rows in question should be set to Optimal Height.


Please support us!