Wpisywanie tekstu wielowierszowego

Naciśnięcie klawiszy + Enter wstawi ręczny podział wiersza. Ten skrót działa bezpośrednio w komórce lub w wierszu wprowadzania. Wiersz wprowadzania można rozszerzyć do wielolinii za pomocą przycisku strzałki w dół po prawej stronie.

Aby włączyć automatyczny podział wierszy przy prawej krawędzi komórki, należy wykonać następujące czynności:

  1. Zaznacz wszystkie komórki, dla których chcesz włączyć podział wierszy po osiągnięciu prawej krawędzi komórki.

  2. W Format - Komórki - Wyrównanie zaznacz opcję Zawijaj tekst automatycznie i kliknij OK.

note

W przypadku automatycznego zawijania w plikach XLS odpowiednie wiersze powinny mieć ustawioną optymalną wysokość.


Prosimy o wsparcie!