Obracanie tekstu

  1. Zaznacz komórki, w których chcesz obrócić tekst.

  2. Wybierz Format - Komórki. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Atrybuty komórek.

  3. Kliknij zakładkę Wyrównanie.

  4. Korzystając z kółka podglądu, w sekcji Kierunek tekstu za pomocą myszy wybierz kierunek obrotu tekstu. Kliknij przycisk OK.

Prosimy o wsparcie!