Formatowanie liczb jako tekstu

Program LibreOffice Calc umożliwia formatowanie liczb jako tekstu. Rozwiń menu kontekstowe komórki lub zakresu komórek i wybierz Formatuj komórki - Liczby, a następnie zaznacz pozycję "Tekst" na liście Kategoria. Wszystkie liczby wprowadzane do sformatowanego zakresu będą od tego momentu interpretowane jako tekst. Będą wyrównane do lewej, tak jak inne fragmenty tekstu.

Zwykłe liczby wprowadzone do komórek, których format został następnie zmieniony na tekstowy, pozostaną zwykłymi liczbami. Nie zostaną poddane konwersji. Liczbami w formacie tekstowym staną się tylko liczby wprowadzone do komórek lub edytowane po zastosowaniu formatowania.

Aby bezpośrednio wprowadzić liczbę jako tekst, poprzedź ją znakiem apostrofu ('). Na przykład aby podać lata w nagłówkach kolumn, wprowadź je jako '1999, '2000 i '2001. Znak apostrofu nie jest widoczny w komórce i wskazuje tylko, że wpis ma być traktowany jak tekst. Jest to przydatne na przykład w sytuacji, gdy wprowadzana liczba jest numerem telefonu lub kodem pocztowym rozpoczynającym się od zera (0), ponieważ w przypadku zwykłych formatów liczbowych zero znajdujące się na początku sekwencji cyfr jest usuwane.

Prosimy o wsparcie!