Obracanie tabel (transponowanie)

Program LibreOffice Calc umożliwia "obracanie" arkusza, tak aby wiersze stały się kolumnami, a kolumny wierszami.

  1. Zaznacz zakres komórek, który chcesz transponować.

  2. Wybierz Edycja - Wytnij.

  3. Kliknij komórkę, która ma być lewą górną komórka tabeli po transpozycji.

  4. Wybierz Edycja - Wklej specjalnie.

  5. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru Wklej wszystko oraz Transponuj.

    Następnie kliknij przycisk OK, aby transponować kolumny i wiersze.

Prosimy o wsparcie!