Scal i rozdziel komórki

Możesz zaznaczyć zakres komórek, a następnie scalić je w jedną komórkę. I odwrotnie, możesz wziąć wcześniej scaloną komórkę i podzielić ją z powrotem na pojedyncze komórki.

Ikona notatki

Podczas kopiowania komórek do zakresu docelowego, który obejmuje komórki połączone, najpierw wykonywane jest rozdzielenie zakresu docelowego, a następnie wklejenie skopiowanych komórek. Jeśli w kopiowanych komórkach są komórki połączone, zachowują one ten stan.


Scal komórki

warning

Łączenie komórek może prowadzić do błędów w obliczeniach w formułach w tabeli.


Aby wykonać tę operację...

Kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć komórki do scalenia, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij:

Ikona scalania komórek

Scal komórki

Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, aby otworzyć menu kontekstowe i wybrać Scal komórki.
Jeśli zamiast tego widoczne jest Rozdziel komórki, zaznaczenie komórek zawiera scalone komórki i nie można ich połączył się dalej.

Lub na pasku bocznym Właściwości zaznacz pole wyboru Scal komórki.

Możesz też wybrać Format - Scal i rozdziel komórki - Scal komórki

Możesz też wybrać Format - Scal i rozdziel komórki - Scal i wyśrodkuj komórki

Komórki zostaną scalone, a zawartość zostanie wyśrodkowana w scalonej komórce.


Cells cannot be merged again without first unmerging them.

note

Merging a cell selection that partially includes merged cells is generally possible with Unmerge Cells followed by Merge Cells, without altering the initial selection. The result will be largely depend on previous choices when merging cells made with the Merge Cells Dialog options described below.


Multiple selection is not supported, that is, the selection must be rectangular.

The merged cell receives the name and content of the first cell of the selection.

If more than one cell to be merged has content the Merge Cells dialog opens.

Merge Cells Dialog Options

Three options are available:

Rozdziel komórki

Aby wykonać tę operację...

Zaznacz komórkę, która ma zostać rozdzielona, lub zaznaczenie zawierające komórki, które mają zostać rozdzielone, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij:

Ikona rozdzielania komórek

Lub kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, aby otworzyć menu kontekstowe i wybierz Rozdziel komórki.
Jeśli zamiast tego widoczna jest pozycja Scal komórki, zaznaczenie nie zawiera żadnych scalonych komórek.

Lub na pasku bocznym Właściwości usuń zaznaczenie pola wyboru Scal komórki.

Lub wybierz Format - Scal i rozdziel komórki - Rozdziel komórki.

Lub przełącz Format - Scal i rozdziel komórki - Scal i wyśrodkuj komórki


Prosimy o wsparcie!