Scalanie i podzielenie komórek

Komórki sąsiadujące można zaznaczyć i połączyć tak, aby powstała jedna komórka. Można także postąpić odwrotnie - jedną dużą komórkę utworzoną z połączenia innych można podzielić na pojedyncze mniejsze komórki.

Ikona notatki

Podczas kopiowania komórek do zakresu docelowego, który obejmuje komórki połączone, najpierw wykonywane jest rozdzielenie zakresu docelowego, a następnie wklejenie skopiowanych komórek. Jeśli w kopiowanych komórkach są komórki połączone, zachowują one ten stan.


Scalanie komórek

  1. Zaznacz sąsiadujące komórki.

  2. Wybierz Format - Scal komórki - Scal komórki. Jeśli wybierzesz Format - Scal komórki - Scal i wyśrodkuj komórki, zawartość komórki zostanie wyśrodkowana w scalonej komórce.

Podzielenie komórek

  1. Umieść kursor w komórce do podzielenia.

  2. Wybierz Format - Scal komórki - Podziel komórki.

Tworzenie odwołania do komórki w innym dokumencie

Please support us!