Tekst w indeksie górnym i dolnym

  1. W komórce zaznacz znak, który chcesz zamienić na indeks górny lub dolny.

    Aby zapisać wzór H2O z cyfrą dwa w indeksie dolnym, zaznacz cyfrę 2 w komórce (nie w wierszu wprowadzania).

  2. Rozwiń menu kontekstowe dla zaznaczonego znaku i wybierz Znak. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Znak.

  3. Kliknij zakładkę Pozycja czcionki.

  4. Zaznacz pole wyboru Indeks dolny, a następnie kliknij przycisk OK.

Prosimy o wsparcie!