Korzystanie z narzędzia sum częściowych

Calc oferuje narzędzie sum częściowych jako bardziej wszechstronną alternatywę dla funkcji SUBTOTAL. W przeciwieństwie do SUBTOTAL, która działa tylko na jednej tablicy, narzędzie narzędzie sum częściowych może tworzyć sumy częściowe dla maksymalnie trzech tablic ułożonych w oznaczone kolumny. Grupuje również sumy częściowe według kategorii i sortuje je automatycznie, eliminując w ten sposób potrzebę stosowania autofiltrów i ręcznego filtrowania kategorii.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Dane - Sumy częściowe.


Korzystanie z narzędzia sum częściowych

Aby wstawić wartości sum częściowych do arkusza:

  1. Zaznacz zakres komórek dla sum częściowych, które chcesz obliczyć, i pamiętaj o uwzględnieniu etykiet nagłówków kolumn. Możesz też kliknąć pojedynczą komórkę w swoich danych, aby program Calc automatycznie zidentyfikował zakres.

  2. Wybierz Dane - Sumy częściowe, aby otworzyć okno dialogowe Sumy częściowe.

  3. Z listy rozwijanej Grupuj według na stronie Pierwsza grupa wybierz kolumnę według jej etykiety. Wpisy w zakresie komórek z kroku 1. zostaną pogrupowane i posortowane według pasujących wartości w tej kolumnie.

  4. W polu Oblicz sumy częściowe dla na stronie Pierwsza grupa wybierz kolumnę zawierającą wartości, które mają zostać zsumowane. Jeśli później zmienisz wartości w tej kolumnie, Calc automatycznie przeliczy sumy częściowe.

  5. W polu Użyj funkcji na stronie Pierwsza grupa wybierz funkcję do obliczania sum częściowych dla kolumny wybranej w kroku 4.

  6. Powtórz kroki 4. i 5., aby utworzyć sumy częściowe dla innych kolumn na stronie Pierwsza grupa.

  7. Możesz utworzyć jeszcze dwie kategorie sum częściowych, korzystając ze stron Druga grupa i Trzecia grupa i powtarzając kroki od 3. do 6. Jeśli nie chcesz dodawać więcej grup, pozostaw Grupuj według listy dla każdej strony ustawionej na "- brak -".

  8. Kliknij OK. Program Calc doda wiersze sum częściowych i sum całkowitych do zakresu komórek.

Konspekt z sumami częściowymi

Podczas korzystania z narzędzia Sumy częściowe program Calc wstawia konspekt po lewej stronie kolumny numeru wiersza. Ten konspekt reprezentuje hierarchiczną strukturę sum częściowych i może służyć do ukrywania lub pokazywania danych na różnych poziomach w hierarchii przy użyciu ponumerowanych wskaźników kolumn u góry konspektu lub wskaźników grup, oznaczonych przez plus (+) i minus (-).

Ta funkcja jest przydatna, jeśli masz wiele sum częściowych, ponieważ możesz po prostu ukryć szczegóły niskiego poziomu, takie jak poszczególne wpisy, aby utworzyć ogólne podsumowanie danych.

Aby wyłączyć konspekty, wybierz Dane - Grupa i konspekt - Usuń konspekt. Aby je przywrócić, wybierz Dane - Grupa i konspekt - Autokonspekt.

Prosimy o wsparcie!