Filter: Applying Advanced Filters

  1. Skopiuj nagłówki kolumn z zakresów, które chcesz filtrować, do pustego obszaru w arkuszu, a następnie wprowadź kryteria filtrowania w wierszu znajdującym się pod nagłówkami. Dane ułożone poziomo w wierszu są zawsze połączone operatorem logicznym I, a dane ułożone w kolumnach są zawsze połączone operatorem logicznym LUB.

  2. Po utworzeniu macierzy filtru zaznacz zakres komórek, które chcesz filtrować. Otwórz okno dialogowe Filtr zaawansowany, wybierając Dane - Filtr - Filtr zaawansowany, a następnie zdefiniuj kryteria filtrowania.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Przykład

Załaduj arkusz zawierający dużą liczbę rekordów. W tym przykładzie używany jest fikcyjny dokument o nazwie Obrót, ale można skorzystać z dowolnego innego arkusza. Układ tego dokumentu jest następujący:

A

B

C

D

E

1

Miesiąc

Standard

Biznes

Luksusowe

Apartament

2

styczeń

125600

200500

240000

170000

3

luty

160000

180300

362000

220000

4

marzec

170000

i tak dalej...


Skopiuj wiersz 1 zawierający nagłówki wierszy (nazwy pól) na przykład do wiersza 20. W wierszach 21, 22 i następnych wprowadź kryteria filtrowania połączone operatorem logicznym LUB.

A

B

C

D

E

20

Miesiąc

Standard

Biznes

Luksusowe

Apartament

21

styczeń

22

<160000


Określa, że będą wyświetlane tylko wiersze, w których komórka Miesiąc ma wartość styczeń LUB wiersze, w których komórka Standard ma wartość mniejszą niż 160000.

Wybierz Dane - Filtr - Filtr zaawansowany, a następnie zaznacz zakres A20:E22. Po kliknięciu przycisku OK będą wyświetlane tylko odfiltrowane wiersze. Pozostałe wiersze zostaną ukryte.

Please support us!