Stosowanie filtrów zaawansowanych

  1. Skopiuj główki kolumn z zakresów, które chcesz filtrować, do pustego obszaru w arkuszu, a następnie wprowadź kryteria filtrowania w wierszu znajdującym się pod główkami. Dane ułożone poziomo w wierszu są zawsze połączone operatorem logicznym I, a dane ułożone w kolumnach są zawsze połączone operatorem logicznym LUB.

  2. Po utworzeniu macierzy filtrów wybierz zakresy arkuszy do filtrowania. Otwórz okno dialogowe Filtr zaawansowany, wybierając Dane - Więcej filtrów - Filtr zaawansowany i zdefiniuj warunki filtrowania.

  3. Następnie kliknij OK, a zobaczysz, że nadal widoczne są tylko wiersze z oryginalnego arkusza, których zawartość spełniła kryteria wyszukiwania. Wszystkie pozostałe wiersze są tymczasowo ukryte i można je ponownie wyświetlić za pomocą polecenia Format - Wiersze - Pokaż.

Przykład

Załaduj arkusz zawierający dużą liczbę rekordów. W tym przykładzie używany jest fikcyjny dokument o nazwie Obrót, ale można skorzystać z dowolnego innego arkusza. Układ tego dokumentu jest następujący:

A

B

C

D

E

1

Miesiąc

Standardowe

Służbowe

Luksusowe

Apartament

2

styczeń

125600

200500

240000

170000

3

luty

160000

180300

362000

220000

4

marzec

170000

i tak dalej...


Skopiuj wiersz 1 zawierający główki wierszy (nazwy pól) na przykład do wiersza 20. W wierszach 21, 22 i następnych wprowadź kryteria filtrowania połączone operatorem logicznym LUB.

A

B

C

D

E

20

Miesiąc

Standardowe

Służbowe

Luksusowe

Apartament

21

styczeń

22

<160000


Określ, że zostaną wyświetlone tylko wiersze, które mają wartość styczeń w komórkach Miesiąc LUB wartość poniżej 160000 w komórkach Standard.

Wybierz Dane - Więcej filtrów - Filtr zaawansowany, a następnie wybierz zakres A20:E22. Po kliknięciu OK zostaną wyświetlone tylko przefiltrowane wiersze. Pozostałe wiersze zostaną ukryte.

Prosimy o wsparcie!