Stosowanie list sortowania

Listy sortowania umożliwiają wpisanie części informacji w jednej komórce, a następnie przeciągnięcie jej w celu utworzenia listy kolejnych elementów.

Jako przykład wprowadź w pustej komórce tekst "styczeń". Zaznacz komórkę i kliknij w prawym dolnym rogu jej krawędzi. Następnie przeciągnij wskaźnikiem myszy o kilka komórek w prawo lub w dół. Po zwolnieniu przycisku myszy podświetlone komórki zostaną wypełnione nazwami miesięcy.

Przytrzymaj klawisz jeśli nie chcesz wypełnić komórek różnymi wartościami.

Wstępnie zdefiniowane listy znajdują się w menu – LibreOffice Calc – Listy sortowania. Można również tworzyć niestandardowe listy ciągów tekstowych, na przykład listę oddziałów firmy. Aby później wykorzystać informacje zawarte na tych listach (np. jako nagłówki), należy wprowadzić pierwszą pozycję z listy i rozciągnąć komórkę, przeciągając ją za pomocą myszy.

Prosimy o wsparcie!