Korzystanie ze scenariuszy

Scenariusze programu LibreOffice Calc stanowią istotną pomoc w wizualizacji liczb powiązanych wzajemnymi zależnościami oraz wyników obliczeń, z którymi te liczby są związane. Scenariusze umożliwiają tworzenie list wartości, które można zastosować dla komórki lub grupy komórek. Wybranie poszczególnych pozycji z listy zmienia zawartość tych komórek.

Tworzenie własnych scenariuszy

Aby utworzyć scenariusz, zaznacz wszystkie komórki, które zawierają dane dla tego scenariusza.

  1. Zaznacz komórki zawierające wartości, które będą się zmieniać między scenariuszami. Aby zaznaczyć wiele komórek, przytrzymaj podczas klikania każdej komórki.

  2. Wybierz Narzędzia - Scenariusze. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz scenariusz.

  3. Wprowadź nazwę nowego scenariusza i pozostaw niezmienione domyślne wartość w innych polach. Zamknij okno dialogowe, klikając przycisk OK Nowy scenariusz zostanie automatycznie uaktywniony.

Korzystanie ze scenariuszy

Scenariusze można również wybierać za pomocą Nawigatora:

  1. Otwórz Nawigatora za pomocą ikony Nawigator Navigator icon na pasku standardowym.

  2. Kliknij ikonę Scenariusz Ikona Scenariuszaw nawigatorze.

W oknie Nawigatora zostaną wyświetlone zdefiniowane scenariusze wraz z komentarzami, które zostały wprowadzone podczas ich tworzenia.

Ikona notatki

Aby sprawdzić, które wartości w scenariuszu wpływają na inne wartości, wybierz Narzędzia - Detektyw - Śledź zależności. Ukażą się strzałki wskazujące komórki, które są bezpośrednio zależne od bieżącej komórki.


Prosimy o wsparcie!