Zmiana wysokości wiersza lub szerokości kolumny

Wysokość wierszy można zmienić za pomocą myszy lub odpowiedniego okna dialogowego.

Ikona notatki

Opis dotyczący wierszy i ich wysokości stosuje się odpowiednio także do kolumn oraz ich szerokości.


Korzystanie z myszy w celu zmiany wysokości wiersza lub szerokości kolumny

Korzystanie z okna dialogowego w celu zmiany wysokości wiersza lub szerokości kolumny

  1. Wybierz wiersz, klikając go.

  2. Rozwiń menu kontekstowe w obszarze główek po lewej stronie.

    Zobaczysz komendy Wysokość wiersza i Optymalna wysokość wiersza. Wybranie którejkolwiek z nich otworzy okno dialogowe.

Prosimy o wsparcie!