Korzystanie z zaokrąglonych liczb

Program LibreOffice Calc wyświetla wszystkie liczby dziesiętne zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Aby zmienić to ustawienie dla wybranych komórek

  1. Zaznacz wszystkie komórki, które chcesz zmodyfikować.

  2. Wybierz Format - Komórki, a następnie przejdź na zakładkę Liczby.

  3. Zaznacz pozycję Liczba w polu Kategoria. Ustaw odpowiednią liczbę miejsc po przecinku w sekcji Opcje i zamknij okno dialogowe, klikając przycisk OK.

Aby wszędzie zmienić to ustawienie

  1. Wybierz polecenie – LibreOffice Calc.

  2. Przejdź do strony Oblicz. Ustaw odpowiednią liczbę miejsc po przecinku i zamknij okno dialogowe, klikając przycisk OK.

Aby w obliczeniach stosować zaokrąglone liczby zamiast dokładnych wartości wewnętrznych

  1. Wybierz polecenie – LibreOffice Calc.

  2. Przejdź do strony Oblicz. Zaznacz pole Dokładność jak pokazano oraz zamknij okno dialogowe, naciskając przycisk OK.

Prosimy o wsparcie!