Zmiana nazw arkuszy

Setting sheet names is an important feature to produce readable and understandable spreadsheets documents.

tip

Nazwa arkusza jest niezależna od nazwy arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzasz nazwę arkusza kalkulacyjnego, zapisując go po raz pierwszy jako plik.


To rename a sheet in your document:

  1. Double-click the sheet tab or open its context menu and choose Rename Sheet. A dialog box appears where you can enter a new name.

  2. Wprowadź nową nazwę arkusza, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Można także nacisnąć i przytrzymać klawisz , po czym kliknąć dowolną nazwę arkusza i od razu wprowadzić jego nową nazwę.

note

Dokument może zawierać do 10 000 pojedynczych arkuszy, które muszą mieć różne nazwy.


Sheet Naming Restrictions

Nazwy arkuszy mogą zawierać prawie dowolny znak. Obowiązują pewne ograniczenia nazw, następujące znaki nie są dozwolone w nazwach arkuszy:

The single quote is Unicode U+0027, also known as apostrophe. Other single-quote characters, similar to apostrophe, are allowed, such as ʼ and .

Using a Default Prefix for Sheet Names

You can set a prefix for the names of new sheets you create. Choose - LibreOffice Calc - Defaults and enter the prefix name in Prefix name for new worksheet.

Referencing Sheet Names with Special Characters

In cell references, a sheet name must be enclosed in single quotes ' when the name contains other characters than alphanumeric or underscore. A single quote contained within a name has to be escaped by doubling it (two single quotes).

For example, you want to reference the cell A1 on a sheet named This year's sheet.

The reference must be enclosed in single quotes, and the one single quote inside the name must be doubled: 'This year''s sheet'.A1

Please support us!