Zmiana nazw arkuszy

Ustawienie nazw arkuszy jest ważną funkcją umożliwiającą tworzenie czytelnych i zrozumiałych dokumentów arkuszy kalkulacyjnych.

tip

Nazwa arkusza jest niezależna od nazwy arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzasz nazwę arkusza kalkulacyjnego, zapisując go po raz pierwszy jako plik.


Aby zmienić nazwę arkusza w dokumencie:

  1. Kliknij dwukrotnie kartę arkusza lub otwórz jej menu kontekstowe i wybierz Zmień nazwę arkusza. Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wprowadzić nową nazwę.

  2. Wprowadź nową nazwę arkusza, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Można także nacisnąć i przytrzymać klawisz , po czym kliknąć dowolną nazwę arkusza i od razu wprowadzić jego nową nazwę.

note

Dokument może zawierać do 10 000 pojedynczych arkuszy, które muszą mieć różne nazwy.


Ograniczenia nazewnictwa arkuszy

Nazwy arkuszy mogą zawierać prawie dowolny znak. Obowiązują pewne ograniczenia nazw, następujące znaki nie są dozwolone w nazwach arkuszy:

Pojedynczy cudzysłów to Unicode U+0027, znany również jako apostrof. Dozwolone są inne pojedyncze cudzysłowy, podobne do apostrofu, takie jak ʼ i .

Korzystanie z domyślnego przedrostka w nazwach arkuszy

Możesz ustawić przedrostek w nazwach tworzonych nowych arkuszy. Wybierz - LibreOffice Calc - Domyślne i wprowadź nazwę prefiksu w polu Nazwa prefiksu dla nowego arkusza.

Odwoływanie się do nazw arkuszy ze znakami specjalnymi

W odwołaniach do komórek nazwa arkusza musi być ujęta w pojedyncze cudzysłowy ', gdy nazwa zawiera znaki inne niż alfanumeryczne lub podkreślenie. Pojedynczy cudzysłów zawarty w nazwie musi zostać zastąpiony przez jego podwojenie (dwa pojedyncze cudzysłowy).

Na przykład chcesz odwołać się do komórki A1 w arkuszu o nazwie Tegoroczny arkusz.

Odwołanie musi być ujęte w pojedynczy cudzysłów, a pojedynczy cudzysłów wewnątrz nazwy musi być podwojony: 'Tegoroczny arkusz'.A1

Prosimy o wsparcie!