Usuwanie zduplikowanych wartości

Rozważ pojedynczą kolumnę z wartościami, w których niektóre mogą być duplikatami. Aby usunąć zduplikowane wartości i uzyskać tylko unikalne wpisy w kolumnie:

  1. Wybierz zakres wartości, z którego mają zostać usunięte zduplikowane wartości. Wartości muszą być ułożone w jednej kolumnie.

  2. Przejdź do Dane - Więcej filtrów - Filtr standardowy. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Filtr standardowy.

  3. W Nazwa pola upewnij się, że wybrana kolumna jest kolumną, w której przechowywane są wartości. W przypadku wybrania pojedynczej kolumny to pole zostanie ustawione automatycznie.

  4. W Warunek wybierz opcję = (znak równości), która jest opcją domyślną.

  5. W Wartość wybierz opcję Niepusty.

  6. Kliknij Opcje i wybierz Bez duplikatów. Jeśli pierwszą wartością jest nagłówek kolumny, zaznacz Zakres zawiera etykiety kolumn.

  7. Zaznacz Kopiuj wyniki i użyj znajdującego się pod nim pola wprowadzania, aby podać adres komórki, w której mają zostać wprowadzone unikalne wpisy.

  8. Kliknij OK. Unikalne wartości w zakresie zostaną wprowadzone począwszy od komórki wybranej w poprzednim kroku.

note

W opcji Bez duplikatów rozróżniana jest wielkość liter. W związku z tym wartości "A" i "a" są uważane za wartości unikatowe.


Prosimy o wsparcie!