Określanie zakresów wydruku w arkuszu

W arkuszu można określić, który zakres komórek zostanie wydrukowany.

Komórki arkusza, które nie należą do zdefiniowanego zakresu wydruku, nie są drukowane ani eksportowane.

Ikona notatki

Arkusze, które nie zawierają zdefiniowanych zakresów wydruku, są drukowane. Ta sama zasada dotyczy eksportu arkuszy do formatu PDF.


Aby zdefiniować zakres wydruku

 1. Zaznacz komórki, które chcesz wydrukować.

 2. Wybierz Format - Zakresy wydruku - Określ.

Aby dodać komórki do zakresu wydruku

 1. Zaznacz komórki, które chcesz dodać do istniejącego zakresu wydruku.

 2. Wybierz Format - Zakresy wydruku - Dodaj.

Aby usunąć zakres wydruku

Korzystanie z podglądu podziału stron do edycji zakresów wydruku

W widoku Podgląd podziału stron zarówno zakresy wydruku, jak i obszary podziału stron są zaznaczone niebieskim obramowaniem, a pośrodku każdego z nich znajduje się numer strony w kolorze szarym. Obszary nieprzeznaczone do wydruku mają szare tło.

Aby zdefiniować nowy obszar podziału strony, przeciągnij obramowanie w wybrane miejsce. Po zdefiniowaniu tego obszaru automatyczny podział strony zostanie zastąpiony ręcznym.

Aby wyświetlić i edytować obszary wydruku

 1. Wybierz Widok - Podgląd podziału stron.

  Ikona wskazówki

  Aby zmienić domyślne powiększenie w widoku Podgląd podziału stron, kliknij dwukrotnie wartość procentową na pasku stanu i wybierz nową wartość powiększenia.


 2. Edycja zakresu wydruku.

  Aby zmienić rozmiar zakresu wydruku, przeciągnij jego obramowanie w nowe miejsce.

  Ikona notatki

  Aby usunąć ręczny podział strony z zakresu wydruku, przeciągnij obramowanie podziału strony poza granice zakresu.


  Aby usunąć zakres wydruku, przeciągnij jego obramowanie na obramowanie z przeciwległej strony.

 3. Aby opuścić widok Podgląd podziału stron, wybierz Widok - Podgląd podziału stron.

Prosimy o wsparcie!