Drukowanie wierszy lub kolumn na każdej stronie

Jeśli ze względu na rozmiar arkusz musi być wydrukowany na wielu stronach, można określić wiersze i kolumny, które będą drukowane na wszystkich stronach.

Aby wydrukować dwa pierwsze wiersze oraz pierwszą kolumnę (A) arkusza na wszystkich stronach, należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz Format - Zakresy wydruku - Edycja. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edycja zakresów wydruku.

 2. Kliknij ikonę po prawej stronie sekcji Wiersze powtórzone.

  Okno dialogowe zmniejszy się, umożliwiając lepszy podgląd arkusza.

 3. Zaznacz dwa pierwsze wiersze, a następnie kliknij komórkę A1 i przeciągnij ją do A2.

  W polu zmniejszonego okna dialogowego zostanie wyświetlony wpis $1:$2. Wiersze 1 i 2 staną się wierszami powtórzonymi.

 4. Kliknij ikonę po prawej stronie sekcji Wiersze powtórzone. Okno dialogowe zostanie przywrócone.

 5. Aby ustawić również powtarzanie kolumny A, kliknij ikonę po prawej stronie sekcji Kolumny powtórzone.

 6. Kliknij kolumnę A (nie w główce kolumny).

 7. Kliknij ponownie ikonę po prawej stronie sekcji Kolumny powtórzone.

note

Wiersze do powtórzenia to wiersze z arkusza. Możesz zdefiniować główki i stopki, które mają być drukowane na każdej drukowanej stronie niezależnie od tego w Format - Styl strony.


Prosimy o wsparcie!