Aktualizacja wykresów przestawnych

Jeżeli dane arkusza źródłowego zostały zmienione, należy odświeżyć tabelę przestawną, a wykres przestawny jest odpowiednio aktualizowany. Aby odświeżyć tabelę przestawną (a tym samym wykres przestawny):

Otwórz plik z przykładem:

Prosimy o wsparcie!