Filtrowanie Wykresów przestawnych

Filtry służą do usuwania niechcianych danych z wykresu przestawnego. Możęsz użyć filtrów w wykresie przestawnym lub w odpowiedniej tabeli przestawnej, jeżeli wynikowy wykres jest dokładnie taki sami.

Przyciski pola wykresu przestawnego

Przyciski wykresów przestawnych są charakterystyczne dla wykresów przestawnych, normalne wykresy ich nie mają. Przyciski pokazują układ tabeli przestawnej, którą są pola tabeli przestawnej. Jeśli są obecne, filtry są wyświetlane u góry. Pola wierszy są wyświetlane obok siebie na dole wykresu, a legenda przedstawia przyciski z pól kolumn ułożonych jeden na drugim.

Przyciski pola wykresu przestawnego

Przyciski mają dołączoną do nich akcję pop-up. Jeśli zastosowano filtrowanie, strzałka zmienia kolor na niebieski (podobny do tabeli przestawnej), dzięki czemu łatwiej jest zobaczyć, kiedy pole ma zastosowany filtr.

Istniejące filtry pokazują, co jest filtrowane: gdy nic nie jest filtrowane, wyświetlana jest wartość "- wszystko -", gdy filtrowane są niektóre dane, wyświetlana jest wartość "- wielokrotność -", a gdy tylko jedna wartość nie jest filtrowana, wyświetlana jest wartość.

Otwórz plik z przykładem:

Prosimy o wsparcie!