Usuwanie Wykresów przestawnych

Aby usunąć wykres przestawny, wybierz wykres i wciśnij klawiszDel.

Ikona notatki

Usunięcie wykresu przestawnego nie ma wpływu na połączoną tabelę przestawną


Ikona ostrzeżenia

Jeśli usuniesz tabelę przestawną powiązaną z wykresem przestawnym, wykres przestawny również zostanie usunięty. Otworzy się okno dialogowe do potwierdzenia usunięcia wykresu przestawnego.


Otwórz plik z przykładem:

Prosimy o wsparcie!