Wykres przestawny

Wykres przestawny to wykres z zakresem danych i seriami danych z tabeli przestawnej.

W odróżnieniu od tabel o statycznych rozmiarach, w których liczba wierszy i kolumn jest stała, tabele przestawne mogą mieć różne wymiary w zależności od ustawień tabeli przestawnej i zawartości źródła danych.

Wykresy przestawne śledzą zmiany danych z tabeli przestawnej i odpowiednio dostosowują serie danych i zakres danych.

Otwórz plik z przykładem:

Prosimy o wsparcie!