Stosowanie wielu arkuszy

Zaznaczanie wielu arkuszy

Karta arkusza bieżącego arkusza jest zawsze widoczna w kolorze białym w sąsiedztwie innych kart. Pozostałe karty arkusza są szare, gdy nie są zaznaczone. Klikając inne karty jednocześnie naciskając można wybrać wiele arkuszy.

Aby za pomocą klawiatury zaznaczyć wiele arkuszy, możesz użyć kombinacji klawiszy Shift + + Page Up lub Page Down.

Cofanie zaznaczenia

Aby cofnąć wybór arkusza, kliknij jej kartę ponownie, naciskając klawisz . Arkusz, który jest obecnie widoczny nie można usunąć z zaznaczenia.

Obliczenia z użyciem wielu arkuszy

Formuła może zawierać odwołanie do zakresu arkuszy utworzone przez określenie pierwszego i ostatniego arkusza zakresu. Na przykład formuła SUMA(Arkusz1.A1:Arkusz3.A1) zwraca wartości wszystkich komórek A1 z arkuszy od 1 do 3.

Prosimy o wsparcie!