Poruszanie się między kartami arkusza

Domyślnie program LibreOffice wyświetla jeden arkusz „Arkusz1” w każdym nowym dokumencie arkusza kalkulacyjnego. Możesz dodawać arkusze za pomocą przycisku (+) u dołu ekranu i przełączać się między arkuszami w arkuszu kalkulacyjnym za pomocą kart arkuszy.

note

Jeśli karty arkusza nie są widoczne, wybierz - LibreOffice Calc - Widok - Karty arkuszy, aby wyświetlić je u dołu ekranu.


Karty arkuszy

Przyciski poruszania się po arkuszu

Przyciski nawigacji są włączone, gdy liczba arkuszy w dokumencie jest większa niż liczba arkuszy wyświetlana na pasku nawigacji arkusza.

Aby wyświetlić wszystkie arkusze w dokumencie, użyj przycisków nawigacyjnych. Kliknięcie skrajnego przycisku po lewej lub prawej stronie wyświetla odpowiednio pierwszą lub ostatnią zakładkę arkusza. Para wewnętrznych przycisków umożliwia przewijanie zakładek arkuszy do przodu i do tyłu. Aby wyświetlić sam arkusz, należy kliknąć jego zakładkę.

Ikona nowego arkusza

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy: dodaje nowy pusty arkusz po prawej stronie bieżącego arkusza.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy: otwiera podmenu ze wszystkimi arkuszami, które nie są oznaczone jako ukryte. Kliknij nazwę arkusza, aby do niego przejść. Ukryte arkusze nie są wyświetlane w podmenu.

Prosimy o wsparcie!