Wprowadzanie formuł macierzy

Poniżej przedstawiono przykładowy sposób wprowadzenia formuły macierzy bez konieczności poznawania szczegółowych informacji o funkcjach macierzy.

Wprowadzono 10 liczb do kolumn A i B (A1:A10 i B1:B10), a w kolumnie C należy obliczyć sumę wartości każdego wiersza.

  1. Za pomocą myszy zaznacz zakres C1:C10, w którym będą wyświetlane wyniki.

  2. Naciśnij klawisz F2 lub kliknij w wierszu wprowadzania na pasku formuły.

  3. Wprowadź znak równości (=).

  4. Zaznacz zakres A1:A10, który zawiera pierwsze wartości dla formuły sumowania.

  5. Naciśnij klawisz (+) na klawiaturze numerycznej.

  6. Zaznacz liczby w drugiej kolumnie, w komórkach B1:B10.

  7. Wprowadzanie danych zakończ naciśnięciem kombinacji klawiszy tablicy: Shift + + Enter.

Obszar macierzy jest automatycznie chroniony przed zmianami, takimi jak usunięcie wierszy lub kolumn. Możliwa jest jednak edycja formatów, na przykład zmiana koloru tła komórki.

Prosimy o wsparcie!