Zaznaczanie wielu komórek

Zaznaczanie prostokątnego zakresu

Trzymając naciśnięty przycisk myszy, przeciągnij po przekątnej z jednego rogu zakresu do drugiego.

Zaznaczanie pojedynczej komórki

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Zaznaczanie wielu rozproszonych komórek

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Przełączanie trybu zaznaczania

Kliknij pole na pasku stanu oznaczone jako STD, ROZ lub DODAJ, aby przełączyć tryb zaznaczania:

Zawartość pól

Efekt kliknięcia myszą

STD

Kliknięcie komórki powoduje jej zaznaczenie. Usuwa zaznaczenie wszystkich zaznaczonych komórek.

ROZ

Kliknięcie myszą powoduje utworzenie prostokątnego zakresu od bieżącej komórki do miejsca kliknięcia. Ewentualnie kliknij komórkę, jednocześnie naciskając klawisz Shift.

DODAJ

Kliknięcie komórki przy użyciu przycisku myszy powoduje dodanie jej do już zaznaczonych komórek. Kliknięcie zaznaczonej komórki przy użyciu przycisku myszy powoduje wyłączenie zaznaczenia. Można także klikać komórki, gdy naciśnięty jest klawisz .


Prosimy o wsparcie!