Przytwierdzanie wierszy lub kolumn jako główek

Długie wiersze lub kolumny danych, które wykraczają poza widoczny obszar arkusza, mogą zostać zablokowane. Umożliwia to podgląd ich zawartości podczas przewijania pozostałych danych.

  1. Zaznacz wiersz poniżej lub kolumnę po prawej wiersza lub kolumny które mają zastać przytwierdzone. Wszystkie wiersze powyżej lub kolumny z lewej zostaną przytwierdzone.

    Aby przytwierdzić równocześnie wiersz i kolumnę zaznacz komórkę która jest poniżej wiersza i po prawej kolumny które mają zostać przytwierdzone.

  2. Wybierz Widok - Przytwierdź wiersze i kolumny.

    Aby dezaktywować, ponownie wybierz Widok - Przytwierdź wiersze i kolumny.

Ikona notatki

Jeśli obszar ma mieć możliwość przewijania, należy wybrać Widok - Podziel okno.


Ikona notatki

Aby wydrukować wybrany wiersz na wszystkich stronach dokumentu, wybierz Format - Zakresy wydruku - Edycja


Prosimy o wsparcie!