Wprowadzanie liczb z wiodącymi zerami

Istnieją różne sposoby wprowadzania liczb całkowitych rozpoczynających się od zera:

Aby zastosować format liczbowy do kolumny liczb w formacie tekstowym (na przykład aby zmienić tekst "000123" w liczbę "123"), należy wykonać następujące czynności:

  1. Zaznacz kolumnę zawierającą liczby w formacie tekstowym. Ustaw format komórek dla tej kolumny na "Liczba".

  2. Wybierz opcję Edycja – Znajdź i zamień

  3. W polu Znajdź wpisz ^[0-9]

  4. W polu Zamień wpisz &

  5. Zaznacz pole Wyrażenia regularne

  6. Zaznacz pole Tylko bieżące zaznaczenie

  7. Kliknij przycisk Zamień wszystkie

Prosimy o wsparcie!