Zapisywanie i otwieranie arkuszy w formacie HTML

Zapisywanie arkuszy w HTML

LibreOffice Program Calc zapisuje wszystkie arkusze dokumentu pod postacią jednego dokumentu HTML. Na początku dokumentu HTML jest automatycznie dodawany nagłówek oraz lista hiperłączy, które prowadzą do poszczególnych arkuszy dokumentu.

Liczby są ukazane tak zgodnie z ich zapisem. Dodatkowo w znaczniku <SDVAL> zapisywana jest dokładna wewnętrzna wartość liczbowa, dzięki czemu po otwarciu dokumentu za pomocą programu LibreOffice są dostępne dokładne wartości.

  1. Aby zapisać bieżący dokument programu Calc jako plik HTML, wybierz Plik - Zapisz jako.

  2. W polu listy Zapisz jako typ, w obszarze zawierającym również inne filtry programu LibreOffice Calc, wybierz typ "Dokument HTML (LibreOffice Calc)".

  3. Wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Otwieranie arkuszy w formacie HTML

LibreOffice udostępnia szereg filtrów umożliwiających otwieranie plików HTML. Można je wybrać w polu listy Pliki typu w menu Plik - Otwórz:

Prosimy o wsparcie!