Obliczanie za pomocą formuł

Wszystkie formuły rozpoczynają się od znaku równości. Formuły mogą zawierać liczby lub tekst, a także inne dane, na przykład elementy formatowania. Formuły zawierają również operatory arytmetyczne, logiczne oraz nazwy funkcji.

Ikona wskazówki

Należy pamiętać, że znaki podstawowych działań (+, -, *, /) mogą być stosowane w formułach z zachowaniem zasady "mnożenie i dzielenie przed dodawaniem i odejmowaniem". Zamiast =SUMA(A1:B1) lepiej napisać =A1+B1.


Ikona wskazówki

Można też stosować nawiasy. Wynik formuły =(1+2)*3 będzie inny niż dla =1+2*3.


Poniżej przedstawiono kilka przykładów formuł programu LibreOffice Calc:

=A1+10

Wyświetla wynik dodawania zawartości komórki A1 i liczby 10.

=A1*16%

Wyświetla wynik w wysokości 16% wartości komórki A1.

=A1 * A2

Wyświetla wynik mnożenia zawartości komórek A1 i A2.

=ZAOKR(A1;1)

Zaokrągla wartość z komórki A1 do jednego miejsca po przecinku.

=EFEKTYWNA(5%;12)

Oblicza efektywną stopę procentową przy 5% rocznej stopie nominalnej przy 12 ratach.

=B8-SUMA(B10:B14)

Oblicza wartość komórki B8 pomniejszoną o sumę wartości komórek B10 do B14.

=SUMA(B8;SUMA(B10:B14))

Oblicza sumę wartości komórek B10 do B14 i dodaje wynik do wartości komórki B8.


Zgodnie z przykładem można także zagnieżdżać funkcje w formułach. Możliwe jest również zagnieżdżanie funkcji wewnątrz innych funkcji. Kreator funkcji pomaga w tworzeniu funkcji zagnieżdżonych.

Prosimy o wsparcie!