Wyświetlanie formuł lub wartości

Jeśli formuły mają być wyświetlane w komórkach, na przykład jako "=SUMA(A1:B5)", należy wykonać następujące czynności:

  1. Wybierz polecenie – LibreOffice Calc– Widok.

  2. Zaznacz pole wyboru Formuły w sekcji Wyświetl. Kliknij przycisk OK.

Pola tego nie należy zaznaczać, jeśli w komórkach mają być widoczne tylko wyniki obliczeń zamiast formuł.

LibreOffice Calc – Widok

Prosimy o wsparcie!