Wprowadzanie formuł w pasku formuły

Formuły można wprowadzać na kilka sposobów: za pomocą ikon, wprowadzając z klawiatury lub łącząc obie te metody.

  1. Zaznacz komórki, do których ma zostać wprowadzona formuła.

  2. Kliknij ikonę Formuła na pasku formuły.

    W wierszu wprowadzania zostanie wyświetlony znak równości i będzie można zacząć wprowadzanie formuły.

  3. Po wprowadzeniu wymaganych wartości naciśnij klawisz Enter lub kliknij ikonę Akceptuj, aby umieścić wynik w aktywnej komórce. Aby wyczyścić wpis w wierszu wprowadzania, naciśnij klawisz Esc lub kliknij przycisk Anuluj.

Wartości i formuły można także wprowadzać bezpośrednio do komórek, nawet jeśli kursor nie jest widoczny. Wszystkie formuły muszą zaczynać się od znaku równości.

Aby rozpocząć formułę, można także nacisnąć klawisz + lub - na klawiaturze numerycznej. Klawisz NumLock musi być „włączony”. Na przykład: naciśnij kolejno następujące klawisze:

+ 5 0 - 8 Enter

W komórce zostanie wyświetlony wynik 42. Komórka zawiera formułę =+50-8.

Ikona notatki

W trakcie edycji formuły zawierającej odwołania zarówno one, jak i skojarzone z nimi komórki, zostaną wyróżnione tym samym kolorem. Za pomocą myszy można zmienić rozmiar ramki odwołania. Spowoduje to odpowiednią zmianę odwołań w formule widocznej w wierszu wprowadzania. Opcję Pokaż odwołania w kolorze można wyłączyć w menu LibreOffice Calc – Widok.


Ikona wskazówki

Aby zobaczyć obliczenia poszczególnych elementów formuły, zaznacz odpowiednie elementy i naciśnij klawisz F9. Na przykład w formule =SUMA(A1:B12)*SUMA(C1:D12) zaznacz "SUMA(C1:D12)" i naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić sumę częściową zwracaną przez ten fragment.


Jeśli podczas tworzenia formuły wystąpi błąd, to w aktywnej komórce pojawi się komunikat o błędzie.

Prosimy o wsparcie!